Dictionaries | References

सुईच्या गांडींत दोरा ओवणें

( अशिष्ट.) एकामागून एक काम सांगणें.

Related Words

पहिल्यानें सुईच्या भोंकातून जातात मग दाभणाच्या भोंकांत मावत नाहीं   गांडींत काड्या घालणें   कर्माचा दोरा   दोरा-दोरा लावणें   सुईच्या गांडींत दोरा ओवणें   धावता दोरा   गांडींत मिरची फुटणें   जिकडे सुई, तिकडे दोरा   ओवणें   पुष्पासंगें दोरा   सुई मागून दोरा   गांडींत नाहों गू, कावळ्याला करी कू कू (कावळ्याला आमंत्रण)   मोठयाच्या गांडींत शिरुं नये   (गांडींत) पाणी सोडणें   गांडींत मुंठ फुंकणें   गांडींत मिरच्या फुंकणें   निसुकाचे गांडींत (अंगावर) घातला पाला, म्हणे थंड झाला आणखी घाला   वाशाच्या गांडींत एक खिळा पण आढयाच्या गांडींत सतरा   दोरा   गांडींत शेंपूट घालणें-घालून बसणें   ओवणें or ओंवणें   उसवल्याला दोरा घालतां येतो निसवल्यास उपाय काय   सुईमागें दोरा, सांधी वस्त्रांचा पसारा   नशिबाचा दोरा तुटला   उसवल्या (ला) दोरा, निसवलया (ला) वारा   सुईमागें दोरा, संसाराचा पसारा   आपला तो कंढीचा दोरा, दुसर्‍याला म्हणावे पडखाड्यांत   उसवल्यास दोरा आणि निसवल्यास कोंडमारा   डोळ्यांत केर, गांडींत फुंकर   पतिव्रता पाक, गांडींत बोडे लाख   बिभूति-बिभूतीचें मूळ रेडयाच्या गांडींत   प्रारब्धाचा दोरा   विभूति-विभूतीचें मूळ, रेडयाचे गांडींत   वाळूच्या कणाचा दोरा, कधीं न होय पुरा   उसवलयाला दोरा घालावा, निसवल्याला काय करावें   सुईमागें दोरा   (गांडींत) पाणी शिरणें   सुईच्या गांडींत दोरा ओवणें   ओवणें or ओंवणें   ओवणें   ओवणें or ओंवणें   कर्माचा दोरा   दोरा   बिभूति-बिभूतीचें मूळ रेडयाच्या गांडींत   विभूति-विभूतीचें मूळ, रेडयाचे गांडींत   सुईमागें दोरा   सुई मागून दोरा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP