Dictionaries | References

सुईणीपुढें चेष्टा चालावयाच्या नाहींत

( वरील म्हणीचें विकृत किंवा सभ्य स्वरुप असावें ) भलत्याच पुढें लटका आव आणून चालत नाहीं.

Related Words

चेष्टा   दांत आहेत तर चणे नाहींत आणि चणे आहेत तर दांत नाहींत   पैसे कांहीं झाडाला लागत नाहींत   मरण आणि धारण हीं कोणाच्या हातांत नाहींत   सुईणीपुढें चेष्टा चालावयाच्या नाहींत   चाराहि धारा कोणाच्या तोंडांत पडत नाहींत   नवस फळत नाहींत, सायास फळतात   दुःखावरचे डाग निघत नाहींत   देणें आणि दुखणें हीं कोणासहि आवडत नाहींत (चुकत नाहींत)   सुईणीपुढें शेटें-शष्पें लपवून काय उपयोग   सुईणीपुढें चेटा लपणार नाहीं   दलालाच्या अंगावर घोडे पडत नाहींत   अवघे जोडे सर्वांपायीं सारखे बसत नाहींत   वाघाचे वाडे वसत नाहींत   एका हाताची बोटें पण सारखीं नाहींत   हातांतल्या आंगठ्या गेल्या तरी बोटें कायमच आहेत कीं नाहींत   बोटानें मुलें होत नाहींत, शेटानें आंबे पडत नाहींत   मातीचे कुल्ले लावल्यानें लागत नाहींत   अंगावरचे केंस मोजवत नाहींत   पोट भरतें पण डोळे भरत नाहींत   मिरीं नासलीं तरी जोंधळ्याच्या भावानें जात नाहींत-विकत नाहींत   चेष्टा करणे   ईश्र्वरी चेष्टा   आकारे रंगती चेष्टा   जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या   हंसती बायको रडता पुरुष कामाचीं नाहींत   धैर्य आणि थोरपण, हीं नाहींत भिन्न   सोंवळें ओवळें आणि माया हीं सांगून येत नाहींत   पाण्यांत काठी मारली तर कां दोन जागा होईल? पाण्यांत काठी मारली तर दोन होत नाहींत   ती गेली पण ते गेले नाहींत   धनी कुंभार असो की परीट असो, गाढवाचे हाल कांहीं चुकत नाहींत   शेटें जाळून कोळसे होत नाहींत   अरण्यहंसिणीचे पोटीं, पिलें होत नाहींत गांवठी   चिखलाच्या टिरी चिकटत नाहींत   तीन शेटं नाहींत मग पसाभर राख कशाला   शेटानें आंबे पडत नाहींत   हानि-हानि, लाभ, मृत्यु, हीं सांगून येत नाहींत   चोराचे वाडे वसत-वसले नाहींत   फिरत्या भोंवर्‍याचे वेढे मोजतां येत नाहींत   सर्वच पदार्थ पांढरे नाहींत   एका म्यानांत दोन सुर्‍या राहात नाहींत   चणे आहेत तर दांत नाहीत व दांत आहेत तर चणे नाहींत   बोलत्याचे कुळीथ विकतात पण न बोलत्याचे गहूं विकत नाहींत   देणें आणि दुखणें कोणालाहि आवडत नाहींत   पाठीला डोळे नाहींत मागचें दिसत नाहीं   तीन शेंडे, साबरबोंडें आणि लाल तोंडे, हे वाढल्‍यावांचून राहाणार नाहींत   मुलास लाड खाण्याचे, विद्येचे नाहींत   एका आधणानें तुरी शिजत नाहींत   नासलीं मिरीं जोंधळ्याला हार जात नाहींत   पाण्यांत पडल्यावर (हगल्यावर-पादल्यावर) धुडबुडे आल्यावांचून राहणार नाहींत   अवघे जोडे सर्वांपायीं सारखे बसत नाहींत   ईश्र्वरी चेष्टा   एका म्यानांत दोन सुर्‍या राहात नाहींत   एका हातांत दोन कलिंगडे राहात नाहींत   चेष्टा   चाराहि धारा कोणाच्या तोंडांत पडत नाहींत   चिखलाच्या टिरी चिकटत नाहींत   तीन शेंडे, साबरबोंडें आणि लाल तोंडे, हे वाढल्‍यावांचून राहाणार नाहींत   देणें आणि दुखणें कोणालाहि आवडत नाहींत   दलालाच्या अंगावर घोडे पडत नाहींत   धनी कुंभार असो की परीट असो, गाढवाचे हाल कांहीं चुकत नाहींत   नासलीं मिरीं जोंधळ्याला हार जात नाहींत   फिरत्या भोंवर्‍याचे वेढे मोजतां येत नाहींत   बोटानें मुलें होत नाहींत, शेटानें आंबे पडत नाहींत   बोलक्याचीं गांजरें विकतील पण न बोलक्याचीं केळीं विकावयाचीं नाहींत   बोलक्याचीं बोंडें विकलीं जातात पण निबोल्याचें गहूं विकले जात नाहींत   बोलत्याचे कुळीथ विकतात पण न बोलत्याचे गहूं विकत नाहींत   मकर चेष्टा   मंत्रानें मुलें होत नाहींत   मरण आणि धारण हीं कोणाच्या हातांत नाहींत   मुलास लाड खाण्याचे, विद्येचे नाहींत   मांजरीचे दांत तिच्या पिलांस खात नाहींत   मातीचे कुल्ले लावल्यानें लागत नाहींत   मिरीं नासलीं तरी जोंधळ्याच्या भावानें जात नाहींत-विकत नाहींत   वाघाचे वाडे वसत नाहींत   सर्वच पदार्थ पांढरे नाहींत   स्वतःचे दोष स्वतःला दिसत नाहींत   हंसती बायको रडता पुरुष कामाचीं नाहींत   हंसायला आहेत, पोसायला नाहींत   हातांतल्या आंगठ्या गेल्या तरी बोटें कायमच आहेत कीं नाहींत   हानि-हानि, लाभ, मृत्यु, हीं सांगून येत नाहींत   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP