Dictionaries | References

सुईनें जाणार्‍यास कुदळ कुर्‍हाड कशाला

क्षुल्लक गोष्टीकरितां मोठा आटापीटा करणें.

Related Words

सुईनें काडीचें खोरान   कुर्‍हाड   सुईनें जाणार्‍यास कुदळ कुर्‍हाड कशाला   नखानें तुटेल त्‍यास कुर्‍हाड कशास पाहिजे !   कुदळ   जेथें नखानें काम होतें तेथे कुर्‍हाड कशाला   गांवाबाहेर बोंबलण्यास पाटलाची परवानगी कशाला   नख लागत नाहीं तेथें कुर्‍हाड लावणें   कशाला   कांदा कापायला बकर्‍याच्या वेळचा मंत्र कशाला   कांद्याला बिस्‍मिल्‍ला कशाला   जीभ शिंदळ, खांद्यावर कुदळ, कोठें जाती? म्‍हणे पोर पुरावयाला   बुध भेसा, नवें नेसा, शनवार आइतवार कशाला पुसा   आपल्या पायावर आपणच कुर्‍हाड (गोटा-धोंडा) मारून घेणें   जेथें नखानें काम होतें तेथे कुर्‍हाड (कशास) येते?   मुळावरच कुर्‍हाड घातली, फांदी आपोआप गळाली   आकाशीची कुर्‍हाड   आपले पायांवरती, कुर्‍हाड मारून घेती   आकाशाची कुर्‍हाड कोल्‍ह्याचे दांतावर   लोणारी-गाढव गूळ हागूं लागलें तर लोणारी भीक कशाला मागतील?   शत्रुमध्यें भेद केला, हातीं तरवार कशाला   ज्‍या सोन्यानें कान तुटतो तें कशाला   ज्‍या सोन्यानें कान तुटतो ते कशाला   वांझेस कातबोळ कशाला?   दारिद्रय आलें घरा, तेथें कशाला दिवाळी द्सरा   जातीची शिंदळ तिला कुंटण कशाला   मनांतले साधेल तर दारिद्य कां (कशाला) बाधेल?   भांग-जिची सहज लीला, तिला कशाला पाहिजे भांगटिळा !   नऊ चोवीस एकादशी, कशाला पाहिजे गांवचा जोशी   ज्‍याचे त्‍याला, आपल्‍याला उठाठेव कशाला   कर नाहीं त्‍यास डर कशाला   फुकाची बाईल, कशाला राहील   लहानच हिरा बरा, थोर गार कशाला !   अंधळ्याचे स्त्रीला चट्टीपट्टी हवी कशाला, अंधळ्याच्या बायकोस नट्ट्यापट्ट्याची गरज नाहीं   ज्‍या गांवास जाणें नाहीं, त्‍या गांवची वाट कशाला विचारावी   मला नाहीं अब्रु, कशाला घाबरु   अडका - अडका गेला पैका गेला मग जन्म कशाला   शिपायाच्या पोरा तुला कशाला हवी गुरुकिल्ली, छातीवर बंदूक, पड खालीं   बोडकीला कुंकवाची उठाठेव कशाला पाहिजे   विधवा-विधवेला कुंकवाची उठाठेव कशाला   गाढवाच्या लेंड्यांचे जर पापड बनते, तर उडीद कशाला होते   विधवेला-बोडकीस कुंकवाची उठाठेव कशाला   जो गुळानें मरतो, त्‍याला विष कशाला   माळावर बोबलण्यास पाटलाची परवानगी कशाला   तीन शेटं नाहींत मग पसाभर राख कशाला   प्रत्यक्षास प्रमाण कशाला   प्रेमाची नाहीं दाटवण तर कशाला होईल आठवण   कशाला कांहीं घडे, सासूसाठी जांवाई रडे   जिची सहज लीळा, तिला कशाला (पाहिजे) भांग टिळा   लाज नाहीं अब्रु, कशाला घाबरुं   अंगची शिंदळ तिला कुंटण कशाला   अडका - अडका गेला पैका गेला मग जन्म कशाला   अंधळ्याचे स्त्रीला चट्टीपट्टी हवी कशाला, अंधळ्याच्या बायकोस नट्ट्यापट्ट्याची गरज नाहीं   आकाशीची कुर्‍हाड   आदर न करी त्याच्या करिंचे भोजन कशाला   कुदळ   कर नाहीं त्‍यास डर कशाला   कुर्‍हाड   कशाला   कशाला कांहीं घडे, सासूसाठी जांवाई रडे   कांद्याला बिस्‍मिल्‍ला कशाला   कांदा कापायला बकर्‍याच्या वेळचा मंत्र कशाला   गाढवाच्या लेंड्यांचे जर पापड बनते, तर उडीद कशाला होते   गांवाबाहेर बोंबलण्यास पाटलाची परवानगी कशाला   जेथें नख नको, तेथें कुर्‍हाड (लावणें) कशाला   जेथें नखानें काम होतें तेथे कुर्‍हाड कशाला   ज्‍या गांवास जाणें नाहीं, त्‍या गांवची वाट कशाला विचारावी   ज्‍याचे त्‍याला, आपल्‍याला उठाठेव कशाला   ज्‍याची सर त्‍याला, उगीच प्रतिष्‍ठा कशाला   ज्‍याला आहे भाकरी, त्‍याला कशाला (पाहिजे) चाकरी   ज्‍या सोन्यानें कान तुटतो ते कशाला   ज्‍या सोन्यानें कान तुटतो तें कशाला   जातीची शिंदळ तिला कुंटण कशाला   जिची सहज लीळा, तिला कशाला (पाहिजे) भांग टिळा   जो गुळानें मरतो, त्‍याला विष कशाला   ढेंकूण मारायला तलवार कशाला? ढेंकूण मारायला ब्रह्मास्‍त्राचें आवाहन-जप कशाला पाहिजे?   तीन शेटं नाहींत मग पसाभर राख कशाला   दारिद्रय आलें घरा, तेथें कशाला दिवाळी द्सरा   नऊ चोवीस एकादशी, कशाला पाहिजे गांवचा जोशी   प्रत्यक्षास प्रमाण कशाला   प्रेमाची नाहीं दाटवण तर कशाला होईल आठवण   फुकाची बाईल, कशाला राहील   बुध भेसा, नवें नेसा, शनवार आइतवार कशाला पुसा   बैल गेला झोपा गेला, मग काळजी कशाला   बोडकीला कुंकू नि वांझेला कातबोळ, कशाला पाहिजे   बोडकीला कुंकवाची उठाठेव कशाला पाहिजे   भांग-जिची सहज लीला, तिला कशाला पाहिजे भांगटिळा !   मनांतले साधेल तर दारिद्य कां (कशाला) बाधेल?   मला नाहीं अब्रु, कशाला घाबरु   माळावर बोबलण्यास पाटलाची परवानगी कशाला   लहानच हिरा बरा, थोर गार कशाला !   लाज नाहीं अब्रु, कशाला घाबरुं   लोणारी-गाढव गूळ हागूं लागलें तर लोणारी भीक कशाला मागतील?   वांझेस कातबोळ कशाला?   विधवेला कुंकवाची उठाठेव कशाला पाहिजे   विधवेला-बोडकीस कुंकवाची उठाठेव कशाला   विधवा-विधवेला कुंकवाची उठाठेव कशाला   शत्रुमध्यें भेद केला, हातीं तरवार कशाला   शिपायाच्या पोरा तुला कशाला हवी गुरुकिल्ली, छातीवर बंदूक, पड खालीं   सुई न लागे त्यास कुर्‍हाड   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP