Dictionaries | References

सुईमागें दोरा, संसाराचा पसारा

नवरा व बायको यांचा सर्व संसार असतो व एकामागून एक हळूहळू अनेक वस्तु लागूं लागतात.

Related Words

कर्माचा दोरा   पुष्पासंगें दोरा   दोरा-दोरा लावणें   धावता दोरा   सुईमागें दोरा, संसाराचा पसारा   जिकडे सुई, तिकडे दोरा   पसारा   दृष्टीचा पसारा   संसाराचा गाडा   सुई मागून दोरा   संसाराचा मांडव करणें   सुईमागें दोरा, सांधी वस्त्रांचा पसारा   वेडा वाणी वेखंडाचा पसारा   उपास तापास बरा, नको हा संसाराचा पसारा   सुईमागें दोरा   दोरा   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   भलता-भलताच पसारा आणि झाला म्हातारा   अंगारा धुपारा हा सारा मायेचा पसारा   आकाशात वारा, खाली वावटळीचा पसारा   जगाचा पसारा, देव झाला आसरा   आला उंदरांचा मारा, घरांत मातीचा पसारा   बहुरत्ना वसुन्धरा, तिच्यांत वस्तूंचा पसारा   वेखंड-वेडा वाणी वेखंडाचा पसारा   उसवल्याला दोरा घालतां येतो निसवल्यास उपाय काय   उसवल्या (ला) दोरा, निसवलया (ला) वारा   नशिबाचा दोरा तुटला   आपला तो कंढीचा दोरा, दुसर्‍याला म्हणावे पडखाड्यांत   सुईच्या गांडींत दोरा ओवणें   वाळूच्या कणाचा दोरा, कधीं न होय पुरा   उसवलयाला दोरा घालावा, निसवल्याला काय करावें   प्रारब्धाचा दोरा   उसवल्यास दोरा आणि निसवल्यास कोंडमारा   सुईमागें दोरा, संसाराचा पसारा   अंगारा धुपारा हा सारा मायेचा पसारा   आकाशात वारा, खाली वावटळीचा पसारा   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   जगाचा पसारा, देव झाला आसरा   भलता-भलताच पसारा आणि झाला म्हातारा   वेखंड-वेडा वाणी वेखंडाचा पसारा   वेडा वाणी वेखंडाचा पसारा   अंगारा धुपारा हा सारा मायेचा पसारा   आकाशात वारा, खाली वावटळीचा पसारा   आला उंदरांचा मारा, घरांत मातीचा पसारा   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   उपास तापास बरा, नको हा संसाराचा पसारा   कर्माचा दोरा   जगाचा पसारा, देव झाला आसरा   दृष्टीचा पसारा   दोरा   पसारा   बहुरत्ना वसुन्धरा, तिच्यांत वस्तूंचा पसारा   भलता-भलताच पसारा आणि झाला म्हातारा   वेखंड-वेडा वाणी वेखंडाचा पसारा   वेडा वाणी वेखंडाचा पसारा   सुईमागें दोरा   सुईमागें दोरा, सांधी वस्त्रांचा पसारा   सुई मागून दोरा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP