Dictionaries | References

सुईमागें दोरा

आणि बायकोमागें नवरा. जिकडे सुई. जिकडे पहा.

Related Words

पुष्पासंगें दोरा   कर्माचा दोरा   दोरा-दोरा लावणें   धावता दोरा   जिकडे सुई, तिकडे दोरा   सुई मागून दोरा   सुईमागें दोरा, संसाराचा पसारा   सुईमागें दोरा   सुईमागें दोरा, सांधी वस्त्रांचा पसारा   दोरा   उसवल्यास दोरा आणि निसवल्यास कोंडमारा   प्रारब्धाचा दोरा   वाळूच्या कणाचा दोरा, कधीं न होय पुरा   उसवलयाला दोरा घालावा, निसवल्याला काय करावें   आपला तो कंढीचा दोरा, दुसर्‍याला म्हणावे पडखाड्यांत   सुईच्या गांडींत दोरा ओवणें   नशिबाचा दोरा तुटला   उसवल्या (ला) दोरा, निसवलया (ला) वारा   उसवल्याला दोरा घालतां येतो निसवल्यास उपाय काय   दोरा-दोरा लावणें   जिकडे सुई, तिकडे दोरा   सुई मागून दोरा   सुईमागें दोरा   आपला तो कंढीचा दोरा, दुसर्‍याला म्हणावे पडखाड्यांत   उसवल्या (ला) दोरा, निसवलया (ला) वारा   उसवल्याला दोरा घालतां येतो निसवल्यास उपाय काय   उसवलयाला दोरा घालावा, निसवल्याला काय करावें   उसवल्यास दोरा आणि निसवल्यास कोंडमारा   धावता दोरा   नशिबाचा दोरा तुटला   प्रारब्धाचा दोरा   पुष्पासंगें दोरा   वाळूच्या कणाचा दोरा, कधीं न होय पुरा   सुईच्या गांडींत दोरा ओवणें   सुईमागें दोरा, संसाराचा पसारा   सुईमागें दोरा, सांधी वस्त्रांचा पसारा   आपला तो कंढीचा दोरा, दुसर्‍याला म्हणावे पडखाड्यांत   उसवल्याला दोरा घालतां येतो निसवल्यास उपाय काय   उसवलयाला दोरा घालावा, निसवल्याला काय करावें   उसवल्या (ला) दोरा, निसवलया (ला) वारा   उसवल्यास दोरा आणि निसवल्यास कोंडमारा   कर्माचा दोरा   जिकडे सुई, तिकडे दोरा   दोरा   दोरा-दोरा लावणें   धावता दोरा   नशिबाचा दोरा तुटला   प्रारब्धाचा दोरा   पुष्पासंगें दोरा   वाळूच्या कणाचा दोरा, कधीं न होय पुरा   सुईच्या गांडींत दोरा ओवणें   सुईमागें दोरा, संसाराचा पसारा   सुईमागें दोरा, सांधी वस्त्रांचा पसारा   सुई मागून दोरा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP