Dictionaries | References

सुखं च ये शयनै च मे


सुखदायक आयुष्यक्रम. " आतां परचक्राची वार्ताही न उरल्यामुळें ( आमच्या लोकांना ) ‘ सुखं च मे शयनं च मे ’ एवढा काय तो प्रकार उरला आहे. "-नि.-केसरी १०-५-३०.

Related Words

   सुखं च ये शयनै च मे   समूलं च विनश्यति   न च घर्मो दयापरः।   काकोपि जीवति चिरं च बलिं च भुंक्ते।   न पश्यति च जन्मांधः कामांधो नैव पश्यति।   मे   खार्‍या पाण्यानें (पाण्यांत) तोंड धुवून ये   मे-मे महिना आला आणि मास्तर मेला   ये बी लडदू, जा बी लडदू   गडं च सास्‍वडं चैव, स्‍वास्‍वडं च गडस्‍तथा   मागून पुढून बा च नवरा   आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च।। पंचैतानि विसृज्यंते जन्मस्थस्यैव देहिनः ।।   ये   ये तोंडा ! जा तोंडा !   आरती ये आणि आपडूं नको   मागून-मागून पुढून बाप (च) नवरा   गडगंज or च   इकडे ये, इकडे ये आणि माझ्या कपाळाचे गंध (कुंकु, कपाळच्या अक्षता) पहा   मे बायदकी   मे बायदके   जा ये   कां च   गडगंज-च   दुर्जनस्य च सर्पस्य वरं सर्पो न दुर्जन:   तीर्थोदकं च वन्हिश्र्च नान्यतः शुद्धिमर्हतः।   टणटण फुटाणी च हातीं नाहीं दुगाणी   यथौषधं स्वादु हितं च दुर्लभम्   आहारं द्विगुणं प्रोक्तं शय्याच (निद्राच) कुचमर्दनं। नास्ति मानापमानं च धश्र्वोटं पंचलक्षणं।।   पडलों तरी आपलें (माझें) च नाक वर   विद्या मित्रं प्रवासेपु भार्या मित्रं गृहेषु च   जा जा ये ये   नातेकी रांड, गोदका छोरा, वालूकी भीत और बहमी बोरा ,ये किसीकू निहाल नहीं करते   ये उद्योगा आणि बैस माझ्या खांद्यावर   आशायाः परमं दुःखं, निराशा परमं सुखं   ये रे कुत्र्या, खा माझा पाय   ये दगडा, पड पायावर   उतावळीनें धरती, नसावें तें ये हातीं   उत्तम कळा उत्तम ज्ञान, न ये विद्येवांचून   वडीलाचा राखी मानः भाग्य ये धांवून   समर्थाचिया ठायाः निधान ये आपसया   समुद्राच्या खार्‍या पाण्यानें तोंड धुवून ये   जार, जवाई, भानजा, ये तिन्हो नही आपना   नागझरीच्या पाण्यानें तोंड धुऊन ये!   कायद्याविरूद्ध करणें, राजभय ये तेणें   अधर्म - अधर्मानें ये मूर्खता वेडेपणा धर्मनिंदा करतां   ये कुत्र्या, खा माझा पाय   सुखं च ये शयनै च मे   आशायाः परमं दुःखं, निराशा परमं सुखं   गडगंज or च   ये   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP