Dictionaries | References

सुपांतले हंसतात, आधणांतले तपेल्यांतले रडतात-(गो.) सुपांतले हांसतात, ओल्लेंतले रटटात


सुपांतले तांदूळ हांसतात पण उखळींतले किंवा ते नुकतेच उकळत्या पाण्यांत वैरले आहेत ते मात्र रडतात. मागून सुपांतले आधणांत जावयाचेच असतात ? संकटग्रस्तांना थोडावेळपर्यंत संकटमुक्त असलेले हांसतात. संकट येणार हें ठाऊक असतांहि माणूस बेफिकीर असतो.

Related Words

गो   सुपांतले हंसतात, आधणांतले तपेल्यांतले रडतात-(गो.) सुपांतले हांसतात, ओल्लेंतले रटटात   जात्‍यांतले रडतात, सुपांतले हंसतात   (गो.) करणें थोडे उलवणें चड   आधणांतले रडतात व सुपांतले हांसतात   आळाबंदा (गो .)   (गो.) उडत्या पांखरांची शेटां मोजप   (गो.) उष्ट्या हातान् कावळो हाबडप   अडकित्त्यांतील सुपारी, (गो.) अडकात्तेंतुलें फोपळ   (गो.) कानां भिडॅल घाल   सुपांतले हसंतात   कोलो उशेलांत पडलो (गो.)   (गो.) उदरा पोराक लोखंडा खेळ कित्याक   अंधळ्यापुढें नाच बहिर्‍यापुढें गायन, (गो) अंधळ्या सरी नाजून आनी बहिर्‍यासरी गावन उपयोग किते   हत्ती भागलो ह्मोण घोड्या ऽ घोडवळींत राबाना (गो.)   अगे-गो   (गो.) सुनेचो पाय लागल्यार सुनेनं पायां पडूंक जाय आनि मायचों पाय लागल्यार सुनेनच पायां पडूंक जाय   गो III.   गो V.   मतिर (मंत्र) थोडा, फुका जास्त (गो.)   (गो.) जेवरे पुता वाटींत माका गोड करटींतु   (गो.) कुंभार त्‍यांका नाय सुमार   गो IV.   म्हशीचीं शिंगें म्हशीला जड नाहींत (गो.) म्हशीचि शिंगां म्हशीक जड जायनात   गो (आंगिरस)   गो II.   गो॥   (गो.) तवो तापिल्‍या वेळारि रोटि भाजून घेवंका   (गो.) तीळु खावुनु व्रत भ्रष्‍ट   गो VI.   कट्टें नातिल्‍या भुतानें भोवंतचि आसचें (गो.)   खेंकट्यास मेकटें महादेवा, उठ गो नकट्या लाव दिवा   नवरा रडतो तरणास, वर्‍हाडी रडतात वरणास   (गो.) डोंगर विलो अनि उंदीर जालो   गो VII.   (गो.) उंदीर हागतलो किते नी शेणो थापतालो किते   बायलबोलो (गो.)   अधणांतले रडतात   सुपांतले हंसतात, आधणांतले तपेल्यांतले रडतात-(गो.) सुपांतले हांसतात, ओल्लेंतले रटटात   जात्‍यांतले रडतात, सुपांतले हंसतात   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP