Dictionaries | References

सूं

See also:  सू
क्रि.वि.  
जोराने व वेगाने बाहेर पडल्याने होणार्‍या आवाजाप्रमाणे ( सापाचा फुस्कारा , बाणावा वेग , वादळाचा आवाज इ० ).
सुरपारंबी खेळांत तोंडाने उच्चारावयाच्या शब्दाप्रमाणे आवाज करुन ( क्रि० करणे ). [ ध्व . ]
०निघणे   सुटणे पळणे धांवणे वार्‍याच्या वेगाने ( घोडा , दौड करणारा , मनुष्य इ० ) पळणे . सू काढणे हांकणे दपटणे दवडणे ( घोड्यास ) जोराने धांवविणे .
०बाल्या करणे   वेगाने निसटणे , पळून जाणे .

Search results

No pages matched!

Related Pages

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP