Dictionaries | References

सू

See also:  सूं
A needle &c.
sū a S That bears or brings forth. In comp. Ex. वीरसू, विश्वसू, एतत्सू, तत्सू.
 स्त्री. सुई ( शिवण्याची ). [ सुई ]
वि.  ( समासांत उत्तरपदी ) जन्म देणारी . उदा० वीरसू , विश्वसू [ सं . ]
 स्त्री. बाजू .
 स्त्री. ( हेट ) न उघडलेली कोंवळी झावळी , पान ; सुयरा .
क्रि.वि.  
जोराने व वेगाने बाहेर पडल्याने होणार्‍या आवाजाप्रमाणे ( सापाचा फुस्कारा , बाणावा वेग , वादळाचा आवाज इ० ).
सुरपारंबी खेळांत तोंडाने उच्चारावयाच्या शब्दाप्रमाणे आवाज करुन ( क्रि० करणे ). [ ध्व . ]
०निघणे   सुटणे पळणे धांवणे वार्‍याच्या वेगाने ( घोडा , दौड करणारा , मनुष्य इ० ) पळणे . सू काढणे हांकणे दपटणे दवडणे ( घोड्यास ) जोराने धांवविणे .
०बाल्या करणे   वेगाने निसटणे , पळून जाणे .
( घोडयास ) जोरानें पळविणें, हाकणें.
  That brings forth. In comp., as वीरसू.
 f  A needle. Fig. A sudden running off; the twang (of an arrow &c.)

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP