Dictionaries | References

सोनाराचा मासा, शिंप्याचा कसा कि. दळणारणीचा-दाणेवाल्याचा पसा

शिंपी पहा.

Related Words

मासा   कसा   उलथा पसा, पालथा पसा, माकडा तुझा संसार कसा   सोनाराचा मासा, शिंप्याचा कसा कि. दळणारणीचा-दाणेवाल्याचा पसा   दळणारीचा पसा, शिंप्याचा खिसा, सोनाराचा मासा   दळणारीचा पसा, सोनाराचा मासा, दरज्याचा कसा   कसा काय   कसा तरी   खंजुरीचा मासा   आहिर मासा   सखू-सखू पाठ घांसली तर घासूं पण खंडीचा तोटा कसा सोसूं   शिंप्याचा कसा-खिसा आणि दळणारणीचा पसा   कसा-कसी-कसें   पसा   कादव मासा   राखेचे डोहाळे, मुलगा राजबींडा कसा निपजेल   पाण्यांतला मासा पाणी प्याल्या शिवाय कसा राहील   शहर-शहरचा कसा, खेडयाचा पसा   पायली पसा करणें-होणें   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   सोन्याचा कांहीं गुण, सोनाराचा कांहीं गुण   कांहीं गुण सोन्याचा, कांहीं गुण सोनाराचा   नाचिक (कि)   नव जाण मोच्यांनी उदक पिले, एकलो कसा आनवाळो उरतलो?   पाण्यांतील मासा तळीं जातो कैसा, जावें त्याच्या वंशा तेव्हां कळे   हातीं आला ससा तो गेला कसा   घटकेत तोळा व घटकेत मासा   मासा-माशाचा खंडोबा अन् (सवा) तोळयाचें कुत्रें   पाण्यामध्यें मासा झोंप घेतो कैसा। जावें त्याच्या वंशा तेव्हां कळे॥   जळा-पाण्यामध्यें मासा झोंप घेतो कैसा। जावें त्याच्या वंशा। तेव्हां कळे॥   तोळा - मासा   फांसा त्याचा मासा   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   जळामध्यें मासा झोंप घेतो केसा। जावें त्‍याच्या वंशा तेव्हां कळे।।   बडया घरचा पोकळ वासा, भीक मिळेना मूठ पसा   गिरगिर मासा   मासा-माशाचें जाळें   पैसा कसा मोडूं, मला येतें रडूं   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   उलथा पसा, पालथा पसा, माकडा तुझा संसार कसा   दळणारीचा पसा, शिंप्याचा खिसा, सोनाराचा मासा   दळणारीचा पसा, सोनाराचा मासा, दरज्याचा कसा   पायली पसा करणें-होणें   सोनाराचा मासा, शिंप्याचा कसा कि. दळणारणीचा-दाणेवाल्याचा पसा   बडया घरचा पोकळ वासा, भीक मिळेना मूठ पसा   शहर-शहरचा कसा, खेडयाचा पसा   शिंप्याचा कसा-खिसा आणि दळणारणीचा पसा   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   उलथा पसा, पालथा पसा, माकडा तुझा संसार कसा   कादव मासा   कांहीं गुण सोन्याचा, कांहीं गुण सोनाराचा   खंजुरीचा मासा   गिरगिर मासा   तोळा - मासा   दळणारीचा पसा, शिंप्याचा खिसा, सोनाराचा मासा   दळणारीचा पसा, सोनाराचा मासा, दरज्याचा कसा   पसा   पायली पसा करणें-होणें   फांसा त्याचा मासा   बडया घरचा पोकळ वासा, भीक मिळेना मूठ पसा   मासा   शहर-शहरचा कसा, खेडयाचा पसा   शिंप्याचा कसा-खिसा आणि दळणारणीचा पसा   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP