Dictionaries | References

सोन्याचा गुण सवागीला

( लागत नाहीं ) चांगल्या गोष्टींचा सहवास असला तरी त्यामुळें त्याचा गुण प्रत्येक संबद्ध वस्तूला लागतोच असें नाहीं. त्या वस्तूंची तशी पात्रता पाहिजे. गुजराथी, मारवाडी, लिंगायत वगैरेचा व्यापारी गुण शेंकडों वर्षाच्या सहवासानें आम्हाला घेतां आला नाहीं.

Related Words

सोन्याचा गुण सवागीला   षड् गुण   घटकेचा गुण   सहा गुण   नऊ गुण   गुणापसून गुण उत्‍पन्न होतात   गुण काढणें   गुण उधळणे   गुण शिकविणें   दुसर्‍यागेले सोदी गुण, आपणागेले पळे अवगुण   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   सोन्याचा धूर निघणें-पाऊस पडणें   गुण उधळणें-पसरणें-पाघळणें   गुण घेणें   जे गुण बापाचे, ते गुण पोराचे   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   गुण करणें   पांचीं गुण तो पन्नाशीं गुण   कांहीं सोन्याचा तर कांहीं सवागीचा गुण असणें   ढवळ्याशेजारीं बांधला पवळा, वाण नाहीं पण गुण लागला-लागतो   आधी उंबरा सोन्याचा होऊं दे, मग ठेंच लागली तरी चालेल (मग ठचठचां लागूं दे)   जे गुण बाळे, ते गुण लेंकुरवाळे   शेटीचोय गुण आनी काना चोय गुण   घरांत पैशाचा-सोन्याचा धूर निघणें-निघत असणें   सोन्याचा दिवस   आपले गुण पाघळणें   ती गुण   गुण गेला पण वाण राहिला   ढवळ्याशेजारी बांधला पोवळा, वाण नाही पण गुण लागला   गुण दाखविणें   उपजत गुण   घटकेचा गुण   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   धारजिण गुण   पाटलाची सून, वडारणीचे गुण   वेळेचा गुण   षड् गुण   सोन्याचा कांहीं गुण, सोनाराचा कांहीं गुण   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.