Dictionaries | References

सोळा हात लुगडी-साडी, नि अर्धीं तंगडी उघडी

ही म्हण गुजराथी लोक महाराष्ट्रीय स्त्रियांस उद्देशून म्हणतात. कारण सोळा हात लुगडें घेऊन सुद्धां तंगडी उघडी राहते
अशा रीतीनें ते आपल्या ( त्यांच्या ) स्त्रियांच्या नेसण्याच्या पद्धतीचें समर्थन करतात.

Related Words

सोळा शृंगार   सोळा-सोळा आणे   पायापुढें दोनच हात पाहणें   देवावर हात ठेवणें   किसका हात चले, किसकी जबान चले   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   सलामीचा हात   हात चढणें   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   संवयेचो हात तॉंणा वता   हात दाखवून अवलक्षण करणें-चिंतणें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   सोळा आणे   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   हात मारणें   हात (ता-तो) फळी   हात कापून देणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हात फिरणें   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   हातावर हात मारुन पळून जाणें   खाल्‍लें पिल्‍लें, ढुंगणाला हात पुसले   उघडी मराठी   एका कानावर पगडी, घरी रांड (बाईल) उघडी   हात गोड कीं हाट गोड   हात-पाय रावले, कितें करुं बायले?   मी नाहीं खात नि माझा जीव त्यांत   करडा हात   वरिष्ठ-वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत-लाथ   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   बापापरी बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   आल्याच्या सांगाती नि गेल्यांच्या बोळावा   हात पडणें   श्रीमंताचें मूल नि गरिबाची बायको लाडकी असते   मांडे केले, हात झाडले   घशांत हात घातला, परंतु सुका   सोनेकी चेडी (चिडिया), हात लगी है   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   बाय भांबावली नि तॅल कोदावली   हात लावणें, हातभर लावणें   मापटयावर हात घेणें   एकाचें एकवीस होवो, नि वेल मांडवाला जावो   दोहों हाताचे चार हात करणें, होणें   चोरीचे चौदा हात   नि:संदिग्ध   कपाळाला हात लावून बसणें   बुद्धिवानाचा हात लांब   बोडकीला कुंकू नि वांझेला कातबोळ, कशाला पाहिजे   कटास हात लावणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP