Dictionaries | References

हजार वळसे आणि एक गांठ

दोरीचे हजार वेढे देण्यापेक्षां एक गांठ मारणें अधिक पक्कें असतें. बारीक-सारीक शंभर गोष्टींपेक्षां एक उत्तम गोष्ट अधिक महत्त्वाची होय. ‘ पण करायच्या आहेत काय त्या बाराशें भानगडी घेऊन ? हजार वळसे अन्‍ एकच गाठ. ’ -दाजी, भा.
पा. २३२.

Related Words

बोला फुलास गांठ पडणें   मुसळास-मुसळाशीं गांठ पडत नाहीं   गोठणचं गाईल आणि घरांतली जाईल, द्याल तितका मार खाईल   आरशांत पाहणाराचे तीन प्रकारः नर, वीर आणि वानर   करावयास गेला एक, पुढें आलें टेक   पहिले गाना फिर खाना बाद एक दिन जाना   कोठें इंद्राचा ऐरावत आणि कोठें शामभटाची तट्टाणी   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   कामाला नडी आणि रिकामपणाला घोडी   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   चूल आणि मूल   सुपांतील हंसती आणि जात्यांतील रडती   एक नकार छत्तीस विघ्नें वारी   ब्रम्हा-ब्रम्ह्याची गांठ   सांगेल तें कारण आणि बांधील तें तोरण   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   बावळा-बावळी मुद्रा आणि देवळीं निद्रा   तीर्थाच्या आटीं, एक भक्तीची कसोटी   एक जीव सदाशिव   जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   एक शेजारी, बारा वैरी   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   कावळे दावो गेलो आणि उजवो गेलो सारखंच   गाय अपवित्र आणि शेपूट पवित्र   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   सगळा स्वैंपाक तयार झाला आणि विसरली मिठाला   दृष्टीआड सृष्टि आणि वस्त्राआड जग (जन) नागवें   कामापुरता मामा आणि ताकापुरती आजीबाई   कुणब्‍याची बेटी आणि गव्हाची रोटी   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   बाईल गेली यात्रेला आणि लौकरच आली घराला   माधुकरी-माधुकरीचें आणिलें आणि अर्धें पोट भरिलें   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   बाभळीचा कांटा, पुढें तिखट आणि मागें पोंचट   आपली हाण (हानि) आणि जगाची मरमर   आपलें नकटें आणि लोकांचें चोखटें   तिळभर करावें आणि डोंगरभर गर्जावें   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   पहार्‍याला संत्री आणि राज्याला (राजाला) मंत्री   कैलास कंटाळे तों गाणें, आणि कान फाटेतों लेणें   पोर आणि ढोर दुसर्‍यावर विसंबूं नये   रडतो आई आई आणि म्हणतो बाई बाई   नवर्‍याला मिळेना काट आणि धेडा मागतो वरण   दुर्गुण आणि विपत्ति, आळसापासून उत्पत्ति   धडांत ना भाकडांत, आणि शेळींत ना बोकडांत   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP