Dictionaries | References

हत्ती भागलो ह्मोण घोड्या ऽ घोडवळींत राबाना (गो.)

थोर मनुष्य कितीहि खालावला तरी तो नीच मनुष्या इतका खालीं जात नाहीं. कितीहि गरिबी आली तरी मूळचा मोठेपणाचा अंश राहातोच.

Related Words

हत्ती   हत्ती-हत्ती दारांत झुलणें   (गो.) करणें थोडे उलवणें चड   शृंगारलेला हत्ती रिकामाच चाले   मुंगी होऊन साखर खावी पण हत्ती होऊन लांकडें खाऊं-तोडूं-फोडूं नयेत   भष्टे ऽ कवळो   सर घोड्या पाणी खोल-पाणी पी   पाप्याच्या दारीं हत्ती आणि पुण्याच्या दारीं कांटी   हत्ती पोसवतो पण मुलगी-लेंक-माहेरवाशीण नाहीं पोसवत   जाय रे घोड्या, खायरे हरळी   जाईल तेथे हत्ती जाईल, नाहीं तर मुंगीला रिघाव मिळणार नाही   (गो.) उडत्या पांखरांची शेटां मोजप   हत्तीचे हत्ती मेले बुडान, गाढव इचारतात पाणी किती म्हणून   अडक्यानें हत्ती मिळतो, पण कोण पोसतो? - अडक्याला हत्ती पण पोसायला नाहीं शक्ति   हत्ती बुडतो अन्‍ शेळी ठाव मागते   हत्ती रोडला तरी घोडवळींत राहात नाहीं   हत्ती-पडेल हत्ती तर पाडील भिंती   हत्ती फिरवा गांवोगांव, ज्याचा हत्ती त्याचें नांव   कोलो उशेलांत पडलो (गो.)   (गो.) कानां भिडॅल घाल   हत्ती गेला आणि शेंपूट अडकलें   हत्ती गेला आणि शेंपटाशीं अडकला   दारांत हत्ती झुलत असणें   (गो.) उष्ट्या हातान् कावळो हाबडप   हत्ती गेला शेंपूट उरलें   अडकित्त्यांतील सुपारी, (गो.) अडकात्तेंतुलें फोपळ   जाय रे घोड्या, खाय रे हरळी   सुपांतले हंसतात, आधणांतले तपेल्यांतले रडतात-(गो.) सुपांतले हांसतात, ओल्लेंतले रटटात   बायलबोलो (गो.)   हत्ती वाळला म्हणून त्यास गोठ्यांत बांधू नये   जाईल तेथें हत्ती   निशाणाचा हत्ती   अडक्या हत्ती झाला म्हणून काय भलत्यानें घ्यावा   मारावा तर हत्ती व लुटावें तर भांडार   जाईल तेथें हत्ती, नाहीं तेथें सुई अडती   हत्ती होऊन लांकडें खाणें, मुंगी होऊन साखर खाणें   निशाणचा हत्ती   कट्टें नातिल्‍या भुतानें भोवंतचि आसचें (गो.)   खेंकट्यास मेकटें महादेवा, उठ गो नकट्या लाव दिवा   हत्ती लोळे, पाऊस गळे   गो III.   सच्ची-सच्चीच्या घरी कुत्ती, शिंदळीच्या घरीं हत्ती   गो VII.   (गो.) उंदीर हागतलो किते नी शेणो थापतालो किते   बक्षीस-बक्षीस द्यावा हत्ती, हिशेबीं सोडूं नये रती   (गो.) डोंगर विलो अनि उंदीर जालो   फुकाचा-फुकाचा हत्ती झाला म्हणून काय भलत्यांनीं न्यावा ।   धर्माला साडावा हत्ती, पण हिशेबाला सोडूं नये रती   (गो.) तवो तापिल्‍या वेळारि रोटि भाजून घेवंका   (गो.) तीळु खावुनु व्रत भ्रष्‍ट   अगे-गो   कुत्रीं भुंकभुंक भुकतीं, डौलानें चाले हत्ती   गहनो कर्मणो गती, कोंब्‍यान गिल्‍लो हत्ती   गो II.   गो III.   गो IV.   गो V.   गो VI.   गो VII.   जाईल तेथें हत्ती   निशाणचा हत्ती   निशाणाचा हत्ती   पत्रास _   मुंगी-मुंगीचा हत्ती करणें   शेंपटाचा हत्ती करणें   सस्तीस मस्ती, शिंदळीस हत्ती   हत्ती   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP