Dictionaries | References

हयातीचा दम असला तर


वरील प्रमाणेंच. तुम्ही आम्ही जगलों वाचलों तर.

Related Words

धन असे पाताळीं, तर तेज दिसें कपाळीं   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   राऊत-राऊत असे खरमरा तर घोडा चाले तुरतुरा   मुलाला जपलें तर म्हातारें होईल   दम खाणें   आली घडी तीर तर धर, मिळणार नाही गेल्यावर   खरी सासू धरती कान, तर आखाड सासू मागती मान   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   मीपणा टांकशील तर देवपणा पावशील   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   घी गेलें पण ठामणें तर राहिलें   बुडांत नाहीं तर वर कोठून येणार?   तर   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   कशी मागावी भीक, तर तंबाकू खायला शीक   पावला तर परमेश्वर, नाहींतर घातशनैश्वर   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   काळी पिकली तर पांढरी वांचली   कांहो काजी दुबळे तर म्हणे गांवाची काळजी   बोतर-बोतरार इतलें तर कापडार कितलें   आज मला, तर उद्या तुला   मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   गांडीत बोट घालूं नये, घातले तर हुंगूं नये, हुंगले तर सांगूं नये, सांगितले तर तेथे राहूं नये   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   अंगावर पडें तर दुणें बळ चढें   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   मनांत असेल तर मार्ग दिसेल   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   जगीं सर्वसुखी कोण? तर विचारी   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   फिरेल काळ, तर बदलावी चाल   शेणा थापो जमिनीर पडलो तर माती घेतल्याशिवाय उठता?   कांग बाई कुथती, तर बसली जागा रुतती   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   उखळांत घातला तर सात घाव चुकवील   बिधरी-बिधरी तण तर शेतकरी फिरे वणवण   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   येतील वांग तर फेडतील पांग   शेण पडलें तर माती घेऊन उठतें-उठेल   गोर्‍ह्याच्याने शेत आणि पोराच्याने संसार होता तर मग काय   पाहिला तर चोर नाहींतर बादशहाहून थोर   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   अक्कल ठेवा चांगली, नाहीं तर होईल बावली   अक्कल नाहीं पण मुलगा तर दाणा आहे   अग्नीजवळ तूप ठेवलें तर तें विरघळल्याविना कसें राहील   अंगावर पडें तर दुणें बळ चढें   अंगीं असे तर कोपरीं फाटे   अडणें - अडती तेव्हां पडती, नाहीं तर (तेव्हां) टणटण उडती   अतिशय करणें तें तर व्यर्थ घालविणें   अंधारांत खाल्लें म्हणून झुरळ तर नाहींना नाकांत जात   अन्न घातलें तर मानेचा कांटा मोडतो व डांग घातली तर उभा राहतो   अभाळ फाटलें तर ठिगळ कशाचें लावणार? कोण लावील? अभाळ फाटलें तर ठिगळास काय द्यावें?   अरे तर कांरे, अहो तर कांहो (कायहो)   अशी मुलगी जाणी, तर पट्टीला पैका आणी   अशी लेक हवाई तर घरोघर जांवईः   असतील फळें, तर होतील बिळें   असतील बाळ, तर फेडतील काळ   असतील मुली, तर पेटतील चुली   असतील शितें तर मिळतील भुतें   असतील शितें, तर मिळतील भूतें   असेल आई तर मिळेल साई   असेल आवड, तर भर दुसर्‍याचे कावड   असेल ठीक तर बोलेल नीट   असेल दाम तर उचललें (उरकले) काम   असेल माझा हरि, तर देईल बाजेवरी-खाअल्यावरी   असेल मालक शेतीं तर शेती, नाहीतर माती   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   असेल शेती काशीला, तर नाशील पैशालाः   असशील बेताल तर धर भजनांत टाळ   असा लेक (मुलगा) दाणा तर घरोघर (माझ्या) सुना   अहो तर काहो, अरे तर करि   अहो म्हणे बाईल कराना, तर म्हणे तुम्हीच व्हा ना?   आईजवळ गेले तर लेकरूंच होईल   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   आईला सुख तर गर्भाला सुख   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   आखला सुटला तर उकीरडा उकरील, पर्वताशी थोडीच टक्कर घेणार आहे?   आगे कधी शिकशील, तर ठकेन तेव्हां शिकेन   आज अंबारी तर उद्यां झोळी   आज अमीर तर उद्या फकीर   आज चांगले करील, तर उद्या कामास येईल   आज मला, तर उद्या तुला   आडांत कडू तर पोहर्‍यांत कुठलं गोड   आडांतच पाणी नसेल तर पोहर्‍यांत कोठून येणार   आडांत नाही तर पोहर्‍यांत कोठून येईल   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   आत्याबाईला मिशा असत्या तर काकाच (मामंजी) म्हटले असतें   आपण चांगले तर जग चांगले   आपण दुसऱ्याला साहाय्य केले तर दुसरा आपणाला करील   आपुण बरो, तर सगलो संसार बरो   आपण भले तर जग भलें, आपण मेलों जग बुडालें   आपले खुळें तर (रहावें) रडावें, दुसर्‍याचें खुळें तर हंसावें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP