Dictionaries | References

हरहर म्हण्टले जायते जाण आसात, खणिक उडी मारतलो कोण आसा ! हरहर म्हणपी जायते असत पण खणींत उडी एकल्यानच मारुक जाय

( गो.) शब्दशूर पुष्कळ असतात पण वेळ आली असतां जिवावर उदार होऊन संकटांत उडी घेणारा माणूस विरळाच.

Related Words

गांवचा दिवाळखोर, पण परगांवचा सावकार   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   लष्करच्या भाकरी कोण भाजील   वादे वादे जायते तत्वबोधः।   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   निजलेल्याला कोणी उठवील, जाग्याला कोण उठवील?   माणसाचा येवा बरा पण जावा खोटा   शहाण्याचे खावे जोडे पण मूर्खाचे खाऊं नये पेढे   पुरवली मीठ भाकरी, पण दुसर्‍याची नको चाकरी   हातोडा-हातोडयाचा घाव पडला म्हणजे कांचेचा चुरा होतो पण हिरा ऐरणींत शिरतो   दूध देखलें पण बडगा देखला नाहीं   गुलाबाला वास, पण कांटे शरीरास   नर करणी करे तो नरका नारायण हो जाय   जे जाय जावा, ते पाछा नहि आवा   ठेवी पोट साफ, पाय उष्‍ण, नेहमी गार मस्‍तक जाण, मग वैद्याची गरज सोड, हित तेंच समज   आमचे घरी येऊं नका, आपले घरी जेऊं नका, उपाशी पण राहूं नका   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   मन पादशाही पण दैव गांडू   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   पायांत पाय, त्याचा जन्म व्यर्थ जाय   अभिमान आणि अज्ञान, तरुणपणीं नासाडी जाण   सख्या सासूला लागला पाय, मामेसासू रागानें जाय   प्राणावर आलें होतें पण शेपटावर-बोटावर निभावलें गेलें   दिलेलें नाका नातिलें (होगडायिले) जाय   पोळॉ काट्टयाचें चेंमुड काडूं जाय   हरहर म्हण्टले जायते जाण आसात, खणिक उडी मारतलो कोण आसा ! हरहर म्हणपी जायते असत पण खणींत उडी एकल्यानच मारुक जाय   आहे रतन, पण पाहिजे जतन   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   जगीं सर्वसुखी कोण? तर विचारी   रोज मरे त्याला कोण रडे   जे माणस एकलो पण सांचो हशे, तेना पक्षमा परमेश्र्वर छेज   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   बसूं जाणे त्याला ऊठ कोण म्हणे   एकाच हाताचीं बोटें, पण सारीं सारखीं नसतात   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   ब्रम्ह्याचा लिखा, सटवीचा टांका, त्यास कोण देईल झोंका   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   कोणाचा कोण आणि पितळेचा होन   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   कांही नसो पण दादला पाटील असो   सोनें उत्तम पण कान खातें   शहाण्याचा व्हावें चाकर पण मूर्खाचा होऊं नये धनी   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   सर्व भेटावें पण लंगोटीयार भेटूं नये   घी गेलें पण ठामणें तर राहिलें   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   भारा-भाराभर चिंध्या पण एक नाहीं धड   मस्तकावर कोड असलेलें चालेल पण मोडबनिया नको   सर्व रामायण सांगितलें तरी म्हणे रामाची सीता कोण   सारीं सोंगे येतात पण पैशाचें सोंग येत नाहीं   अति गरीब आणि अति द्रव्यवान यांस बुद्धि देतां न घेत जाण   अति सोंवळा तों ओंवळ्या खाय, दाहट (दार्‍हट) बायको निघूनि जाय   अपकारांस उपाय काय अपकार विसरुन जाय   अर्द हांव जाण, अर्द शेजारचो रवळु जाण   असतां लहान, थोरा अडवी जाण   आई तशी बाई, मंगळ कोण गाई   आदवांचें पातक संततिच भोगुंक जाय   आपल्या गॅल्या सावळेक् आपणॅ भिव्च्या जाय   आय जायका, खाय जाय   आर्जवी मंडळीहून, आत्मप्रीति अधिक जाण   आसल्यार सगलिं आसात ना जाल्यार कोण ना   उडी   उपदेश देतां येतो, पण बुद्धि देतां येत नाहीं   उल्लाचाक कळ्ळेलो उत्रांमोल जाण   उश्णी वायणां फेडुंक जाय   एक चेडवाक् कझर करेक बारा जुती झराउक जाय   एक बगलांट खरे कसूंक धा बगलाटा कसूंक जाय   कानावैर तल्‍की मारूं जाय   काशीसाकुन पंढरपुर दूर आसा   कितलेंय जोडले तरि लुगटां बांदुन मरुंक जाय   कोणाचा कोण   खटपटीवीण प्रतिष्‍ठा जाण   खाली घाली घोण, तिला शिनळ म्‍हणे कोण   गरुड उडी   गळ्यांत नसावी सरी, पण घरांत असावी मोरी   (गो.) सुनेचो पाय लागल्यार सुनेनं पायां पडूंक जाय आनि मायचों पाय लागल्यार सुनेनच पायां पडूंक जाय   गोमुखासन उडी   चुबकती उडी   चिपी-उडी   चोरीमारी होय, त्‍याचें तारूं सलामत जाय   ज्‍याका संचत जासा, ताका विपत्त आसा   जहां राखे करतार, वाको बाल न बांको जाय   जाय   जो जो जयाचा घेतला गुण, तो तो म्‍यां गुरु केला जाण   डंकी उडी   तीन चांगले पण   दुडु आसा थीं केंस्तांव आसा   दुडु नासिल्लयांत तारीर पहिलीच बसूंक जाय   दिलेलें नाका नातिलें (होगडायिले) जाय   नर करणी करे तो नरका नारायण हो जाय   नरकरणी करे तो नरका नारायण हो जाय   नाल्ल खात्‌ल्यान्‌ देंठ पागार करुं जाय   नाल्ल खाल्ल्यानं देंठ फारीक करुंकच जाय   निजल्या सिंहाच्या तोंडी, श्वापदें आपण न घालितीं उडी   पण   प्रपंची जो सावधान, तोच परमार्थ करील जाण   पांगणाक जर पोकें तर फुडें थोरलेंच आसा   पाडे बायक गांवकार आसा   पायांत पाय, त्याचा जन्म व्यर्थ जाय   पिकेल डोण तर खाईल (ऐकेल) कोण   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP