Dictionaries | References

हां जी? हो जी?

अगदीं सेवेला तत्पर आहे अशी दास्य वृत्ति. खुशामतीची वृत्ति. तु ०-मूर्खस्य चाष्ट चिन्हानि शीका टीका च मालकी । प्रतिष्ठा लम्बधोत्राणि हाजी होजी च योग्यता ॥

Related Words

जी जी   हो   जी   हां   हां हां म्हणतां करणें   जी संवय बाळा, ती जन्मकाळा   जी स्‍त्री मूळची वाईट, जपून न होय नीट   हां हां म्हणतां   जी प्रथा पडली ती अंगी जडली   हो ना   असे जी प्रशस्त रीति, तिजला सोडवण असती   हां जी? हो जी?   हो-हो ना करणें   होस हो मिळविणें-म्हणणें-लावणें-जोडणें-करणें-देणें   हो म्हणणें-भरणें-करणें   पी हळद आणि हो गोरी   अणकुची-जी   ज्ञानावीण जी जी कळा, ती ती मानावी (जाणावी) अवकळा   मेल्या, तुझी रांड हो   हां-हां हां म्हणणें   आपलें तें हां हां, दुसर्‍याचं तें हीः हीः   एकाची हो करितां स्तुति, अभिमानी जळे चित्तीं   नर करणी करे तो नरका नारायण हो जाय   घड्याळची or जी   जी वस्‍तु उपयोगी, ती चांगली वाटते   जी कहीं लागत नही, जब दिल कही लग जाय   माजीं-जी   भटो तुमचें पोट हो कां वांकडे : तर म्हणाला, उंबर राहिलें म्हणजे झालें   एक तिडीक दे आणि घरची धनीण हो   जी बाळंत झाली, ती पोंसूक भियेना   जी कोमलांगी असेल तिला प्रशस्‍त मुद्रा   दुनयाभर जी अक्कल, ती नाहीं एकाजवळ   नगारची or जी   घड्याळची-जी   खुशमौजा-जी   मशालची-जी   हां हूं   हं (हां) सणें-खापरानें हंसणें   हूं तर पुढें हो तूं   लूट. ‘हिंदुस्थानची जी पावडेंओढ चालली आहे.’   अल्प असतां मोठें दिसे, सूक्ष्मदर्शक यंत्री जसें, (वसेकीर्तिमाजीं असें, जाणा तुम्ही स्पष्ट हो)   टाक उशाला नि हो पायथ्‍याला-पायशाला   सोचना-सोचते सोचते पागल हो जाओगे   वाग ग सुने पहिल्यासारखी, मी हो सासुबाई तुमच्या सारखी   खांडडोह or हो   अंधळ्या पांगळ्याला सहाय्य हो चांगला   सोड आऊत आणि हो मोरबाचा राऊत   आत्मस्तुती, ही द्वेषाची हो जाती   नरकरणी करे तो नरका नारायण हो जाय   नारायणीं जरी घडे अंतराय। हो कां बापमाय, त्यजावीं तीं॥   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP