Dictionaries | References

हाडाचा खरा चांगला भला

अस्सल, जातिवंत.

Related Words

खरा   भला-भला घेणें   जया जवळ नाहीं पैसाः तो भला मानुस केसाः   चांगला दाता, लागला हाता   टक्‍कोभला-खरा करणें   ठेवी स्‍वतंत्रतेचा बाणा, लोकीं तोच खरा शहाणा   आर्जवून न भुलवी, तो मित्र खरा भावी   काम करते मनुष्‍याला, मुशारा असावा चांगला   चांगला काळ झाला, तो संसारी निभावला   चांगला घालीव दिवस, रात्रीं होईल उल्‍हास   हात ओला, तर मैत्र भला   वचनाचा खरा धड   हात ओला तर मित्र भला   चांगला   घर भले की आपण भला   हाडाचा खंबीर-कणखर-कठीण   दुहिरी हाडाचा   खरा स्‍वभाव दाखविणें   साप मारावा पुरा, नाहींतर सूड घेईल खरा   चांगला संसार असावा, तर सौदा उधार न घ्‍यावा   जो बायकोशी चांगला (भला), तो खाई दहीकाला-दूधकाला   पैसा गेला पण जोडा चांगला मिळाला   आप भला तो जग भला   एका हाडाचा-हाडा मासाचा   करंट्या कपाळचा or करंट्या हाडाचा   हाडाचा मणी, रक्ताचें पाणी   खेळात ठकवितो, तो व्यवहारीं भला नसतो   आला-ली-लें गेला-भला   सुरतेचा भला, कमरेचा ढिला   चांगला दिसतो वरवर, वाईट असून अंतरीं   भलाकर भला होवेगा, सवदा कर नफा पावेगा   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   लटिकयाचें आंवतणें जेविलिया साच। कायत्या विश्र्वास तोचि खरा॥   दळतांना घट्टा पडला, म्हणे मी भला वागविला   हिरा ठेवितां ऐरणीं l वांचे मारितां जो घणीं तोचि मोल पावे खरा l करणीचा होय चुरा ll   अग्नि हा चांगला चाकर पण वाईट धनी आहे   चांगला माल लौकर खपतो   बायको भली तर नवरा भला   हलामला-हला मला दिवस भला, धनी मेला तर बोडा गेला   कोल्‍हा आणि बुद्धीला भला   चांगला स्‍वभाव चतुराईवीण, दिसतो अज्ञान दशेप्रमाण   गुणवानाचा मान राखी, तोच खरा पारखी   मी भला वाणी, जग देतें गार्‍हाणीं   जें देखिलें डोळां, तोच खरा निर्वाळा   खरा धंदा करी, चाले वारशापरी   अपकरा-खरा   मनाचा सौदा, तोच खरा धंदा   अंधळ्या पांगळ्याला सहाय्य हो चांगला   असतां चांगला हुन्नरी, सर्व ठिकाणी पोटभरी   चांगला वागे संसारी, त्‍यास जरा नये लौकर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP