Dictionaries | References

(हाता) बोटांवर खेळविणें

आपल्यास पाहिजे तसें वर्तावयास लावणें. बोटावर नाचविणें पहा.

Related Words

हाता चढणें   हाता खालचे लोका, तुच्छ मानूं नका   हाता तोंडाशीं गांठ पडणें   (हाता) बोटांवर खेळविणें   नखाबोटांवर खेळविणें-चाळविणें   हाता खांद्यावर खेळविणें   हाता निराळा, वेगळा   हाता बोटावर येणें   अडीच बोटांवर आकाश उरलें   चांगला दाता, लागला हाता   हाता तोंडाशी येणें   खेळविणें   हाता   हाताचे बोटांवर मोजतां येण्यासारखे   आईचे दूध मणगटी खेळविणें   हॉ हात हॅ हाता वळ्‍ खना   कटें कांतून हाता वांट   चोरा हाता तल्‍लुक   माकडा-हाता उज्या कोलती   हाता नाडे आनी कांकणकरा पाड   अल्प डामर लागतां, पीप न घालवी आलें हाता   हाता वेल्या पोटाचो   नखाबोटांवर खेळविणें-चाळविणें   हाता खांद्यावर खेळविणें   (हाता) बोटांवर खेळविणें   आईचे दूध मणगटी खेळविणें   आईचे दूध मणगटी खेळविणें   खेळविणें   नखाबोटांवर खेळविणें-चाळविणें   हाता   हाता खांद्यावर खेळविणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP