Dictionaries | References

हातीं आला ताजवा, अन् सारा दिवस नागवा

हातांत मालकी आली म्हणजे मनुष्य इतका हुरळून जातो कीं त्याला स्वतःचीहि शुद्धि राहात नाहीं.

Related Words

एक दिवस पाहुणा, दुसरे दिवशीं पै, तिसरे दिवशीं अक्कल नाहीं   दिवस दारीं बाहेर आला   दिवस दारीं आला   दिवस झाडावर आला   पोटांत नाहीं वाढ अन्‌ जीव करतो लाड   दिवस बुडाला, मजूर उडाला   जिव्हा हातीं धरणें   हातीं भोपळा देणें   प्रहर दिवस येणें   हारा होरा देव्हारा फार दिवस चालत नाहीं   दिवस सारखे नसती, चढते पडते असती   अंगार्‍याला गेला, पांगारा घेऊन आला   नागवा पाऊस   सारा गांव मामाचा आणि एक नाहीं कामाचा   नारळ हातीं देणें   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   द्वादशीचा दिवस आला, आरंभ नाहीं चुलीला   कोणी अमरपट्टा घेऊन आला नाही   वाणी जिरवी धन अन्, म्हैस जिरवी कण   दिवस मंदीचे आणि अंगावर दागिनें चांदीचे   धरायला डाहाळी अन्‌ बसायला सावली (नसणें)   आपले हातीं माखतो, दुसर्‍यास पुसायास सांगतो   बाहेर चांदणें अन् घरांत अंधार   चढता दिवस   बहु कामें एका हातीं, सिद्धीस न जातीं   टणटण फुटाणी च हातीं नाहीं दुगाणी   कांरे महारा उताणा, तर म्‍हणे हातीं दीड आणा   पोरीं संसार, अन्‌ गोन्हीं शेत, कधीं झालें आहे?   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   करनखरीचा बोभाटा अन्‌ झिपरी मारी झपाटा   सारासार-सारासार विचार केला, प्राणी आला जन्माला   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   ब्रह्मानुभव चित्तीं, हें गुरुच्या हातीं   हातावर दिवस काढणें-लोटणें   भेर्‍याच्या लाती, अंधळया हातीं काठी   दोहों सशांचे लागतां पाठीं, एकहि नये हातीं   पोटभर जेवला अन्‌ देवाला विसरला   आले मी नांदायला, अन् मडकें नाहीं रांधायला   जिच्या हातीं पाळण्याची दोरी, ती राष्‍ट्रातें उद्धरी   दैव आलें द्यायला अन्‌ पदर नाहीं घ्यायला   भोजनभाऊ मिळाले अन् अन्नसत्रीं जेऊं आले   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   बेल गेला, भंडार गेला, कोटिंबा हातीं राहिला   आंब्याला मोहोर अन् कावळ्याला मुखरोग   कलाकौशल्‍य ज्‍याचे हातीं, त्‍याची होई जगी ख्याती   दाजी अन् पक्का वादी   धनी राबेना शेतीं, तरी झोळी येई हातीं   हातीं नाहीं बोवाः काये जेवाः   अखेरीचे दिवस   अंगार्‍याला गेला दिवस करायला आला   अंगार्‍याला गेला, पांगारा घेऊन आला   अधर्मी - अधर्म्याचें अडीच दिवस   अंधळें म्हणते पाला पाला बहिरें म्हणतें शेताचा मालक आला   अन्   अबब - अबब ! केवढाहो नदीस पूर आला   आगी वार्‍याचे दिवस   आला   आला दिवस   आला भला, भावकाईला टोला   उतावळीनें धरती, नसावें तें ये हातीं   उभा इंद्र नागवा   एकळाक मायें दिवस, मागेरि सुने दिवस   करवंटी हातीं देणें   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   कातबोळाला गेला आणि बारशाला आला   कान उपटले तेव्हां ताळ्यावर आला   कोणी अमरपट्टा घेऊन आला नाही   खेळणारे जुवेकरी फार दिवस टिकत नाहींत   घाईनें धरती, माशाबद्दल बेडूक हातीं   घातीचे दिवस   चढता दिवस   चेलीचे कान गुरूच्या हातीं   चार जणांची शेती, खापर आलें हातीं   जन्मदिन-दिवस   जावें तेथें डोक्‍यावर दिवस   तंटा मिटवायाला गेला, आणि गव्हाची कणीक करून आला   तेरड्‌याचा रंग तीन दिवस   दिवस घेणें   दिवस दारीं बाहेर आला   दिवसाची रात्र, रात्रीचा दिवस   दिवसाची रात्र व रात्रीचा दिवस करणें   दोहों सशांचे लागतां पाठीं, एकहि नये हातीं   धनी राबेना शेतीं, तरी झोळी येई हातीं   धोंड दिवस   नवें नऊ दिवस, खेळणें तीन दिवस   नव्याचे नऊ दिवस   नव्याचे नऊ दिवस, खळणीचें तीन दिवस   नव्याने नऊ दिवस, मेल्याचे तीन दिवस   नागवा   नागवा नागवा कोल्हा भेटणें   नागवा पाऊस   नागवा होणें   नांव महीपती, तिळभर जागा नाहीं हातीं   निखरणीचे दिवस   पिशाच्या हातांत-हातीं कोलती   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं   फुटकच्या भिकेला, महागपणा आला   बरें वाईट करणें वरिष्टाच्या हातीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP