Dictionaries | References

हातोडा-हातोडयाचा घाव पडला म्हणजे कांचेचा चुरा होतो पण हिरा ऐरणींत शिरतो

सामान्य माणूस मारानें, धाकानें वंगतो पण जबरदस्त दाद देत नसतो. -चित्रमयजगत्. मार्च १९४२.

Related Words

हातोडा-हातोडयाचा घाव पडला म्हणजे कांचेचा चुरा होतो पण हिरा ऐरणींत शिरतो   टांकीचे घाव सोसावे तेव्हां देवपणास यावें   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   इंगा फिरला म्हणजे सर्व समजते   माणसाचा येवा बरा पण जावा खोटा   एक घाव दोन तुकडे, काम करावें रोकडें   गांडीवर घाव घेणें   रुंड-एक घाव आणि दोन रुंडें (तुकडे)   झाड पाहून घाव, मनुष्‍य पाहून शब्‍द   गांवचा दिवाळखोर, पण परगांवचा सावकार   आहे रतन, पण पाहिजे जतन   शहाण्याचे खावे जोडे पण मूर्खाचे खाऊं नये पेढे   सांगतां येतें पण करवत नाहीं   पुरवली मीठ भाकरी, पण दुसर्‍याची नको चाकरी   शिष्य-शिष्य पडला, गुरु अडला   दूध देखलें पण बडगा देखला नाहीं   खिळे खातांना गोड वाटतात, पण हगतांना समजेल   गुलाबाला वास, पण कांटे शरीरास   कुणबी दिवाळीस शहाणा होतो   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   पोटचें द्यावें पण पाठचें देऊं नये   काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती   आमचे घरी येऊं नका, आपले घरी जेऊं नका, उपाशी पण राहूं नका   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   मन पादशाही पण दैव गांडू   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   प्राणावर आलें होतें पण शेपटावर-बोटावर निभावलें गेलें   हिरा हिंग   उखळांत घातला तर सात घाव चुकवील   पोट भरलें म्हणजे उंबर कडू   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   शहाण्याचा व्हावें चाकर पण मूर्खाचा होऊं नये धनी   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   कांही नसो पण दादला पाटील असो   सोनें उत्तम पण कान खातें   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   जे माणस एकलो पण सांचो हशे, तेना पक्षमा परमेश्र्वर छेज   एकाच हाताचीं बोटें, पण सारीं सारखीं नसतात   भारा-भाराभर चिंध्या पण एक नाहीं धड   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   सर्व भेटावें पण लंगोटीयार भेटूं नये   घी गेलें पण ठामणें तर राहिलें   मला झंवा पण पाटलीण म्हणा (पाटिलबाबा)   घरावर नाहीं कौल पण पगडीचा कोण डौल   सारीं सोंगे येतात पण पैशाचें सोंग येत नाहीं   मस्तकावर कोड असलेलें चालेल पण मोडबनिया नको   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP