Dictionaries | References

हात उचलणें

आपण होऊन बक्षिस देणें.
हाती घेणे ( काम धंदा इ.)

Related Words

उचलणें   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   हात वळणें   हात चालणें   करडा हात करणें   गुडघ्‍यावर हात देणें-येणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   हात चोळणें   मुळाशीं हात घालणें   माझे हात का कोकणांत गेले?   व्हावचें-व्हावंचा न्हयींतु हात धुंवचें   ज्‍याचा हात मोडेल, त्‍याच्या गळ्यात पडेल   हात धरुन काढून लावणें   हात दाखवून अवलक्षण करणें-चिंतणें   अंधके हात बटेर   ढुंगणास हात पोचणें   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   कपाळावर (कपाळाला, कपाळीं) हात मारणें-लावणें   आपला हात जगन्नाथ   छातीला हात लावून म्‍हणणें-सांगणें   बिर्‍हाड उचलणें   देवाक हात, गुरवाक भात   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   हातास हात मिळणें   कंठास हात लावणें   भंवई-भंवई उचलणें   हात उगारणें-उचलणें   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हात बांधणें   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   गंगाजळी उचलणें   बेलभंडार उचलणें-काढणें   (घोड्याच्या) अनीना उचलणें   वाताहत or हात   बुद्धिवानाचा हात लांब   बापापरी बाप गेला बोंबलतापरी हात-ओठ गेला   काजळाच्या कोठडींत गेलें तर तोंड काळें, मोजले तर हात काळे   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   घशांत हात घातला, परंतु सुका   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   (जिभेचा) हात फाटणें   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   कपाळाला हात लावून बसणें   डोळे, नाक, हात चिपणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP