Dictionaries | References

हात कापून देणें

लेखाने बांधून घेणे, बांधले जाणे
लेखी करार करुण देणें.

Related Words

पाठ देणें   धत्तुरा देणें-दाखविणें   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   शह-शह देणें   अंगावर देणें   जोड देणें   हात कापून देणें   अक्रीत देणें   देवावर हात ठेवणें   नारळ हातीं देणें   किसका हात चले, किसकी जबान चले   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   शरणचिठी देणें   शब्द खालीं पडूं न देणें   गुण घेणें-देणें   संवयेचो हात तॉंणा वता   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   घरांत सात हात वेळू फिरतो   ताण देणें   जन्म देणें   पूजा देणें   अंगावरचें लेणें जन्मभर देणें   ताव देणें-मारणें   हात मारणें   आपलें नाक कापून दुसर्‍यास अपशकून-अवलक्षण करणें   पदर फाडून देणें   हात (ता-तो) फळी   दाबा देणें   दिवसावर नजर देणें   पोटास टांचा देणें   पाऊल मागें न देणें   शष्प देणें न् शष्प घेणें   (वर) पुष्पांजलि करणें-देणें   मातीच्या मोलानें विकणें-देणें   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   बापापरी बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   तर्‍हेस-तर्‍हे देणें   करडा हात   बाल्या देणें-मारणें-हाकणें   स्वर स्वर देणें   वरिष्ठ-वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत-लाथ   हात-पाय रावले, कितें करुं बायले?   ओशंगला देणें   हात गोड कीं हाट गोड   उतारचिट्ठी देणें   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   सोनेकी चेडी (चिडिया), हात लगी है   घशांत हात घातला, परंतु सुका   कान भरवून देणें   हात लावणें, हातभर लावणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP