Dictionaries | References

हात घालणें

पतकरणें.
एखादी गोष्ट करण्यासाठीं हात पुढें करणें. ‘ मग विभुवसनासी त्याचीया हात घाली l- आनंदतनय.
ढवळाढवळ करणें
मध्यें पडणें. ‘ पिकेटिंग केलें म्हणजे सरकारास हात घालतां येतो.’-केसरी १७-६-३०.

Related Words

बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   साष्टांग-साष्टांग नमस्कार घालणें   पायापुढें दोनच हात पाहणें   बेचाळीसचा अंक घालणें   देवावर हात ठेवणें   किसका हात चले, किसकी जबान चले   संवयेचो हात तॉंणा वता   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   जेवूं घालणें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   आसन घालणें-ठोकणें   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   घालघसरावर घालणें   टाळूवर तेल घालणें-ओतणें   अंग घालणें   जीव अरडींदरडीं घालणें - पाडणें   कांट्यावर घालणें   पापाचा पाया घालणें   हात मारणें   फिरकंडें-फिरकंडयांत घालणें-पाडणें   जखमेवर मीठ घालणें-चोळणें   कानावर घालणें   हात (ता-तो) फळी   धांव घालणें   हात कापून देणें   लांबणीवर घालणें-टाकणें-लोटणें   (मुलगा-मूल)पाटीवर घालणें, बसविणें, लावणें   साक्ष घालणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हात फिरणें   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   हात पडणें   खो घालणें   लाडू-लाडू खायला घालणें   मापटयावर हात घेणें   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   घाण्यावर घालणें   हात लावणें, हातभर लावणें   सोनेकी चेडी (चिडिया), हात लगी है   धारा घालणें   घशांत हात घातला, परंतु सुका   हात गोड कीं हाट गोड   हात-पाय रावले, कितें करुं बायले?   पत्री घालणें-वांटणें   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   बापापरी बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   करडा हात   वरिष्ठ-वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत-लाथ   सहाण्यांत घालणें   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP