Dictionaries | References

हात न बनणें


( व.) रजस्वला असणें
गुंता, विटाळ येणें.

Related Words

नांव न घेणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   देवावर हात ठेवणें   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   किसका हात चले, किसकी जबान चले   संवयेचो हात तॉंणा वता   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   बाकी न ठेवणें   पाऊल मागें न देणें   चुना पानाला न लागणें   भवति न भवति   घशांत हात घातला, परंतु सुका   घरांत सात हात वेळू फिरतो   वर-वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः।   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   फकीर बनणें   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   हात मारणें   हात (ता-तो) फळी   हात कापून देणें   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   करडा हात   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   बापापरी बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   वरिष्ठ-वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत-लाथ   हात गोड कीं हाट गोड   हात-पाय रावले, कितें करुं बायले?   सोनेकी चेडी (चिडिया), हात लगी है   विंदाण-न   जें न निघे संबंधीं तें निघे जेरबंदीं   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   सब छोडे मेरा रब न छोडे   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   शब्द खालीं पडूं न देणें   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   न दिसती तारांगणें   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   हात देणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP