Dictionaries | References

हात मारणें

( पैसा इ.) बळकावणें.
( अन्नावर ) ताव मारणें.
विविध क्रिया करणें.

Related Words

हात मारणें   लात-लाथ-लाथ मारणें   पायापुढें दोनच हात पाहणें   वठठया-वठठया मारणें-हाणणें-ठोकणें   देवावर हात ठेवणें   किसका हात चले, किसकी जबान चले   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   दांडी मारणें   जेनाच्या पदरीं गांठ देणें-मारणें   हात चढणें   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   संवयेचो हात तॉंणा वता   हात दाखवून अवलक्षण करणें-चिंतणें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   हांक मारणें   दुरेघी मारणें   ताव देणें-मारणें   नांगी मारणें   हात (ता-तो) फळी   जगाला लाथ मारणें   गांडीवर फुली मारणें   हात कापून देणें   हात फिरणें   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   खाल्‍लें पिल्‍लें, ढुंगणाला हात पुसले   हातावर हात मारुन पळून जाणें   बुट्टीस मारणें   पाणी मारणें   बैठक मारणें   बाल्या देणें-मारणें-हाकणें   दंडची मारणें   (वर) नंबर मारणें   हात-पाय रावले, कितें करुं बायले?   हात गोड कीं हाट गोड   वरिष्ठ-वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत-लाथ   करडा हात   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   बापापरी बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   हात पडणें   मांडे केले, हात झाडले   घशांत हात घातला, परंतु सुका   सोनेकी चेडी (चिडिया), हात लगी है   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   हात लावणें, हातभर लावणें   मापटयावर हात घेणें   कपाळाला हात लावून बसणें   बुद्धिवानाचा हात लांब   दोहों हाताचे चार हात करणें, होणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP