Dictionaries | References

हात लावणें, हातभर लावणें

मदत करणें.

Related Words

माग-माग काढणें-लावणें   बत्ती लावणें   जीव लावणें   लाकडास भाकड जोडणें-लावणें   पुराण-पुराण काढणें-चालविणें-मांडणें-लावणें-सोडणें   वरण-वरण लावणें   काडीनें औषध लावणें   पायापुढें दोनच हात पाहणें   देवावर हात ठेवणें   डोळ्यांस पाणी लावणें   किसका हात चले, किसकी जबान चले   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   लावणें   हात लावणें, हातभर लावणें   दुमाल्यास लावणें   संवयेचो हात तॉंणा वता   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   कांडेंपेरें लावणें   कानास खडा-डी लावणें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   (मुलगा-मूल)पाटीवर घालणें, बसविणें, लावणें   (चुलीस) अक्षत लावणें   कंठास लावणें   वाटाण्याच्या अक्षता लावणें   कुल्‍याला पाय लावणें   हात (ता-तो) फळी   हात मारणें   ध्वनी करणें-लावणें   हात कापून देणें   दंडाला माती लावणें   बगाड-बगाड घेणें-लावणें   मिस्सी-मिस्सी लावणें   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   कम लावणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   (एखादें काम) लागाला येणें-लागीं लावणें-लागा वर येणें-मिळणें-जुळणें   हात फिरणें   हातभर काकडी सव्वाहात बी   हात पडणें   हात-पाय रावले, कितें करुं बायले?   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   बापापरी बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   करडा हात   वरिष्ठ-वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत-लाथ   घशांत हात घातला, परंतु सुका   सोनेकी चेडी (चिडिया), हात लगी है   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   हात गोड कीं हाट गोड   मापटयावर हात घेणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP