Dictionaries | References

हिंगे-हिंगे तांब्या तिंगे पाणी, तुम्ही ही ध्यान मले ही द्या

( व.) ऐदी मनुष्य, ज्याला उठण्या बसण्याचा कंटाळा, त्याला पाणी आणावयास सांगितल्यावर तो बसल्या जागेवरुनच तांब्या व पाणी ठेवण्याचें ठिकाण दाखवितो. व उलट तुम्ही पाणी घेऊन मजकरितांहि आणा असें म्हणतो. आयतोबा मनुष्यांस ही म्हण लावितात.

Related Words

पाणी सारणें   गाजर खाऊन पाणी पिऊन सासरीं जावें-तोंड कडूं होतें   तळें राखील तो पाणी चाखील   (जखमेचें) पाणी घेणें   पाणी पडणें   पाणी छाटणें-कापणें   रुढी ही शास्त्राच्या पुढें धांवते   पाण्यांतला मासा पाणी प्याल्या शिवाय कसा राहील   उचलून पाणी   पाणी मारणें   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   पाणी फिरणें-बोळा फिरणें   डोळ्यांस पाणी लावणें   दाढीला आग लागली, म्हणे माझा दिवा लाऊन घेऊं द्या   अथांग पाणी हें नेहमीं भीतिदायक असतें   पाणी हालवून कोठे लोणी निघतें   सरासरी-सरासरी गुडघ्याइतकें पाणी   स्वहित-स्वहितावर पाणी सोडणें   उवार पाणी, आयलॅ गॅलॅ   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   पाटा पाणी पाटा लागलें   मांडव गेला, थाळ गेला, माझा धेंडा नाचूं द्या   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   कुठें ही श्यामकर्णं, आणि कुठें ही लंबकर्ण   छपन्न देशचें पाणी प्याला आहे   पाणी जाळणें   दारू पाठीवर आहे, गाढव पाणी पिऊन राहे   समेट-समेट ही एक मोठी सिद्धि आहे   काडीची सत्ता आणि लाखाची मत्ता (ही बरोबर होत नाहीत)   भक्ति ही संकटकालीं जन्म पावते   चार ही ठाव   वई (ही) वरुन अंबट होणें   तुम्‍ही पाहाल तें आमच्यानें बोलवावयाचें नाहीं   साधील त्याचा जयजयकार, फसेल त्याचा धिक्कार (ही जगाची रीत आहे)   गांडीवर पाणी घाल, तर म्‍हणे खालीं काय लांबतें?   घाल पाणी आणि कर कालच्या वाणी   तुम्‍ही तुमच्या भरांत, आम्‍ही तुमच्या केरांत   नका करुं कसरत, तुम्ही जाल घसरत   पिकास द्या कोळपणी, धान्य भरा रे गोणीं   भेदी-द्या   खीर उतरा आणि टेर शेकूं द्या   पाऊस पाणी, आबादानी, कण्याचें-धान्याचें-दाण्याचें मडकें दणदणी   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   खारें पाणी आडांत, गोड कोठून पोहर्‍यांत   ज्‍याचे अंगी नाही पाणी, त्‍याचा जीव मेल्‍यावाणी   आधीं पाणी पिणें, मग जात पुसरणें   नवें पाणी   आंवळा खाऊन पाणी पिऊन माहेरीं जावें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP