Dictionaries | References

‘ हीच की हिची आवय ’म्हळ्ळेले गादि

( गो.) एक नवरदेव इतके दीडशहाणे होते कीं सासू रुखवत घालायला आली तेव्हां तिला पाहून त्यानीं शेजारच्या गृहस्थाला विचारलें - ‘ मला जी मुलगी देणार आहेत ती ही कीं हिची आई ? ’ तारतम्य न वापरणें
बेअकलीपणा दाखविणें.

Related Words

‘ हीच की हिची आवय ’म्हळ्ळेले गादि   अही खाऊं की मही खाऊं करणें   कालनिर्णयकोश - सप्तर्षियुग की कल्पना   अशी कर काट की त्यांत बने तुझा थाट   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   जीव की प्राण   उपट सूळ (की) घे खांद्यावर   घर भले की आपण भला   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   आयुष्य काही कापसाचा तंतू नव्हे की, तोडूं म्हटल्या तुटेल   नक्कारखानेमें तूती की आवाज   केतकीचें पानबाई की की   मांजराक मासळी भाजूक लायले गादि   आवय पळयता पोट आनि बायल पळयता पाठ   अंतःकरणीं उपकारस्मरण हीच कृतज्ञता जाण   बायल बघी मॉट, आवय बघी पॉट   आवय मरे धुवेलागीं, आनी धुव मरे मरे गांवच्या मिणालागी   होकलेक कोण वाखाण‍तलो होकलेची आवय नाय झाल्यावर !   नायकिणीच्या पोरा दिसाचा बापुय ना, रातची आवय ना   आवय नाशिल्ल्याचें पॉट व्हड, रान नाशिल्यालॉ कॉळसॉ व्हड   चोरां आवय हड्यांक घाय   कावळ्या आवय   पर की आस, सदा निरास   शून्यमस्तक or की   आवड असली की सवड आपोआप होते   आगरावर जा की डोंगरावर जा, पळसाला पानें तीनच   अशी काय प्रभुची लीला, की मांजर काळी डोळा पिवळाः   विश्र्वास की खूणगांठ   आई गोड की खाई गोड   लेजे दान की दीजे प्राण   गाढव माजला की तो अखेर आपलेंच मूत पितो   आहे तीच स्थिति गोड वाटली की प्रगति खुंटली   घातक or की   जीवु गोडु की गोड गोड   भडभुंजा-भडभुंजे की लडकी और केसरका टिकला   हें गांवजेवण नव्हे, की घेतला थाळातांब्‍या नि चालला जेवायला   आईचें दूध की गायीचें दूध   अशी मुलगी फटाकडी की नवर्‍याला गाभण करील   खाटक-की-खाटीक   हाकाहांक-की   कुत्र्याचें तोंड गाढवानें चाटलें व गाढवाचें तोंड कुत्र्यानें चाटले म्‍हणोन बाटते की काय   की पिठाचे प्रकार सतरा   संगत-संगत संतन की कर ले तो गढत गढत गढ जाय   हाकाहाक or की   आपघर की बापघर   नवरा मरो की नवरी मरो, उपाध्यास दक्षिणेचे कारण   अशी लेक हवई, की घरोघर जांवई   नानक (कहे) नन्हे होईजे जैसी दूब, और घांस जर जात है दूब खूब की खूब   धनी कुंभार असो की परीट असो, गाढवाचे हाल कांहीं चुकत नाहींत   घरी एकाचा स्‍वभाव वाकडा, की सर्व कुटुंबाचा बखेडा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP