Dictionaries | References

हूं तर भांडीं घास तूं

वरील प्रमाणेंच. ( गो.) हूं म्हळ्या तपलं घास तूं.

Related Words

एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   राऊत-राऊत असे खरमरा तर घोडा चाले तुरतुरा   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   मुलाला जपलें तर म्हातारें होईल   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   खरी सासू धरती कान, तर आखाड सासू मागती मान   आली घडी तीर तर धर, मिळणार नाही गेल्यावर   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   मीपणा टांकशील तर देवपणा पावशील   घी गेलें पण ठामणें तर राहिलें   बुडांत नाहीं तर वर कोठून येणार?   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   घास काढणें   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   कावळा करते कोय कोय, तूं माही होय होय   गांडीत बोट घालूं नये, घातले तर हुंगूं नये, हुंगले तर सांगूं नये, सांगितले तर तेथे राहूं नये   कशी मागावी भीक, तर तंबाकू खायला शीक   कांहो काजी दुबळे तर म्हणे गांवाची काळजी   काळी पिकली तर पांढरी वांचली   बोतर-बोतरार इतलें तर कापडार कितलें   पावला तर परमेश्वर, नाहींतर घातशनैश्वर   मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   आज मला, तर उद्या तुला   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   अंगावर पडें तर दुणें बळ चढें   धन असे पाताळीं, तर तेज दिसें कपाळीं   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   शेण पडलें तर माती घेऊन उठतें-उठेल   येतील वांग तर फेडतील पांग   शेणा थापो जमिनीर पडलो तर माती घेतल्याशिवाय उठता?   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   फिरेल काळ, तर बदलावी चाल   उखळांत घातला तर सात घाव चुकवील   बिधरी-बिधरी तण तर शेतकरी फिरे वणवण   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   कांग बाई कुथती, तर बसली जागा रुतती   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   जगीं सर्वसुखी कोण? तर विचारी   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   मनांत असेल तर मार्ग दिसेल   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   अक्कल नाहीं पण मुलगा तर दाणा आहे   आई, मला बाळंत व्हावयाचे (कोनीं निघावयाचे) वेळेस जागी कर, बाई तूं मुलखास जागे करशील   आब आयलो म्हुण रेड्या पानो ओढलो तर दुध येता?   आंब्यावर धोंडा मारून पाहूं, लागला तर लागला नाहीं तर नाहीं   कुत्रें दीड दिवसांत काशीला जातें-जाईल, पण तंगडी उंच-वर केली नाही तर   कावळा करते कोय कोय, तूं माही होय होय   किडे (कीड) मुंगी खाई, तर तारूं सलामत जाई   गोड घास   गोर्‍ह्याच्याने शेत आणि पोराच्याने संसार होता तर मग काय   घास   घास देणें   टुकटुक माकड, मी खातों पापड, तूं खा मेकुड   तूं   तूं आलीस नटत, पण मला नाहीं बरें वाटत   तूं इमानसे गाव, हम सोता है   तूं कर माझ्या पोळ्या, मी वळतें तुझ्या शेळ्या   तूं कर वटवट-कटकट, मी आहे निगरगट्‌ट, माझा गुरु बळकट   तूं करीत जा कटकट   तूं डालडाल, मै पानपान   तूं (तो) नाहीं तुझा (त्याचा) काका दुसरा   तूं दळ माझे आणि मी दळीन गांवच्या पाटलाचें   तूं नाहीं तुझ्या बापानें शिव्या दिल्या असतील   तूं नाही तर तुझ्या बापानें शिव्या दिल्‍या असतील   तूं फिरलास झाडोझाड, मी फिरलो पानोपान   तूं मगेधीं ऑजें धाड, हांव तुगे बीं जेव्‌च्या यॅतां   तूं मुझकूं, तो मै तुझकूं   तूं मर ग भाजे, मी नवरा साजे   तूं मला अन्‌ मी तुला   तूं मी एक, गठली मेख   तूं मी सारखी, चल जाऊं द्वारकी   तूं राणी, मी राणी, गांडीवर पाणी घालावें कोणी? तूं राणी, मी राणी, पाटाचे पाणी कोण आणी   तूं रानोरान तर मी झाडोझाड   तूं लंड तर मी भंड   तूं स्‍वयंपाक कर, मी जेवेन! तूं अंथरूण घाल, मी निजेन! आणि काय मदत पाहिजे !   तोनि तूं करि, चवतें हाव करनु दितां   देवा तूं पाव, तणा भात जांव   न (नणं दुल्याच्या कं (कर्ण(दूल्या जाचूं नको मला, तूं शिल पर घरां तर माझीच गत येईल तुला   निररगट तूं कर वटवट, मी आहें निगरगट   पत्रास _   भुरंगीं कितलीं असत, तर असत शकिक जायशीं   मज्वा सारखी तूं जा   मनासारखा पाहिजे चाकर, तर तुझें तूं कर   मैं-मैं मरुं ताकी लिये, तूं मरे वांकी लिये   मी तूं   मी तूं करणें   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   राणी-मी राणी तूं राणी, शौचाला पाणी कोण आणी   राम तूं धणी, अन् शेजारीण पडली कणगीवाणी   लागल्या मघा तर सांधीकोनीं हगा, न लागल्या मघा तर ढगाकडे बघा   श्रीमंतानीं गू खाल्ला तर औषधासाठीं व गरिबांनीं खाल्ला तर पोटासाठीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP