Dictionaries | References

हूं हूं करा, ढोमनं भरा ढोमन्याची माह्या सोय करा


( व.) [ ढोमनें = जेवण्याचे पदार्थ ज्यांत वाढून घ्याव याचे असें मोठें भांडें.] हूं हूं हा रडगाण्याचा वाचक शब्द आहे. पदार्थ कितीहि रगड वाढला, ढोमनें भरुन पदार्थ वाढला तरी याचें आपलें हूं हूं करणें, रडगाणें व जास्त मागणें सुरुच. ज्याचें रडगाणें काहीं केलें तरी संपाव याचेंच नाहीं त्याला अनुलक्षून हें म्हणणें आहे.

Related Words

हूं हूं करा, ढोमनं भरा ढोमन्याची माह्या सोय करा   सोय   हूं तर भांडीं घास तूं   हूं   हूं-हूं कीं (कां) चूं करणें-म्हणणें   करा   हूं तर भांडीं घांस तूं   अलीकडे नय, पलीकडे वय, म्हणून नाहीं सोय   जाते घडी ही आपुली साधा, करा काय ते आतां करा   भरा   सोई, सोय धरील, जाणिल तो सोयरा, वर्म पाहील तो वैरी   सोय जाणेल तो सोयरा   लाड करा, लोभ करा, लेकरुं लोकाचे आणि हिंग घाला, जिरे घाला, फुलके लाखाचे   आधीं स्वतःची चूक दुरूस्त करा, मग दुसऱ्याची करा   लक्ष्मी आली घरा, तडका आड करा   दिवस गेला धामा, पुरे करा कामा   आपला दाम कुडा, वाण्याशीं (कां करा) झगडा   माह्या-माह्या घरीं मी मानाची, माह्या लेकीच्या घरीं लेक मानाची   सोय करणें   बारा वर्षानीं उचलला करा आणि माय म्हणते माझा कुसवा भरा (बरा?)   सर्वांवर उपकार करा, साधी वृत्ति धरा, घर सौख्यानें भरा   हूं तर पुढें हो तूं   हां हूं   हूं म्हणेल त्यानें पुढें व्हावें   चांगले करी, अशी सोय धरी   सोय-सोई करणें   अजी, अजीची करा भाजी   पोटाला नाहीं ठिकाण, चोटाला करा आरती   शंकर मारतो मुठाळया, नंदी म्हणतो माझें लग्न करा   ठायींच बैसोनी करा एकचित। आवडीनें अनंत आळवावा।   द्या भर, करा तर्र   घरचे मूल तसेंच ठेवून उपाध्या म्‍हणे माझे आधीं लग्‍न करा   करा सेवा, खा मेवा   आज मरा, उद्या धर्म करा   आज मरा आणि उद्यां धर्म करा   करा कार्यसिद्धि   पाटीलबुवा! बायको करा तर म्हणे तुम्हीच व्हा   करा दिव्याचा मान   मला शुभकृत्य करा (झंवा) आणि सवाशीण म्हणा   द्राक्षलता करा खमी, फळांच्या पडतील राशी   घरचा मारतो मुठा नि भाचा म्‍हणतो लग्‍न करा   दादा बाबा मला करा, पण ठकवूं नका जरा   भटो, बाईल करा, तर म्हणे तुम्हीच व्हा   पाटिल पाटिल बायको करा, तर गांवावर चालत आहे   सोय बसविणें   सोय धरील तो सोयरा, वर्म पाहील तो वैरी   पिकास द्या कोळपणी, धान्य भरा रे गोणीं   रेडयाऽगांडी भरावे खोडो थोडो जाल्यार आनीक भरा   बकरीने दूध दीया पर मेगनीयो भरा   पोट भरा, नाचवून पहा   सोय करणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP