Dictionaries | References

होळी नि शिमगा चैत्र अन् पाडवा

फाल्गुन व शिमगा असे दोन महिने व चैत्र व पाडवा असे दोन महिने धरुन केलेला खोटा हिशोब. ‘ होळीन् शिमगा अन् चैत्र न् पाडवा करुन शान याज उकळावं लागतंया, तवा कुठं सावकारी चालतिया.’ -नवाकाळ २२-७-२५.

Related Words

होळी नि शिमगा चैत्र अन् पाडवा   होळी-होळी करणें   शिमगा-शिमगा करणें   गुढयाचा पाडवा   गुढ्याचा पाडवा   हैव-हैवहि गेलें नि दैवहि गेलें   नि॥   अंगाचि आग, लाहकी, लाही, होळी होणें   जवळचें विटवा नि दूरचें भेटवा   कुणबी गांठावा उपाशीं नि बामण गांठावा पोटाशीं   हेंकोंडा-हेंकोंडा कुनबी दुनला रांघे अन् त्याची बायको तीनदां रांघे   उंच रडे शिंप्यापाशीं अन् नीच रडे शिंक्यापाशीं   पोराचें पोर गेलें नि कातबोळाचें मागणें आलें   धडप धाडवा, अवसेचा पाडवा   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   नि पु ण   अंगाची होळी होणें   माझें घ्या नि पांचांत न्या   अंडाचें निवणें नि चोटाची फडा करुन बसणें   मांजराला घराची आठवण राहते, नि कुत्र्याला मनुष्याची आठवण राहते   धरायला डाहाळी अन्‌ बसायला सावली (नसणें)   अन्   घरीं शिमगा, बाहेर दिवाळी   भूषण बदबदी, अन् अंबाडा खदखदी   बायकोचा भाऊ नि लोण्याहून (अंडापेक्षांहून) मऊ   सजणें-सजलेलं सोंग मागें राहूं द्या अन्‍ माझें रेडकूं म्होरं नाचूं द्या   सांदीचं काढायचं अन् सदरेला मांडायचं   राम तूं धणी, अन् शेजारीण पडली कणगीवाणी   घरचा थेंबा नि बाहेरचा तांब्‍या, बरोबर आहे   आपल्या हातचें धुणें नि आईच्या हातचें खाणें   लई-लई वटवट, अन् खाई मटमट   खोट्याक प्राण नाय, नि सत्‍याक मरण नाय   मनुष्यानें दिलेलें पुरत नाहीं नि देवानें दिलेलें सरत नाहीं   बाहेर चांदणें अन् घरांत अंधार   ओलेंचिलें (ओलें पालें-फोलें) शेतचें, नि थोटेंमोठें पोटचें   खाकेंत पोर नि गांवांत डांगोरा   खाजवयाला तुर्‍हाटी नाही अन्‌ कावळ्याला आवतण   बायको नाहीं पाहुणी अन् चरवी नाहीं ठेवणी   दुण्या कामीं दुप्पट राबे अन्‍ चवली तिथें पावली लागे   उंदराला मारायला गेलों अन् गणपतीला लागलें   भूषण-भूषण भारी अन् बटव्यांत गारी (वाजवून पाहिलें तर खळखळ सारी)   एक लठ्ठया अन् बारा बिट्टया   कुठलें कुठें अन्‌ उठें उठें भेटे   सोम साळी नि मंगळ जाळी   देवीच्या भोप्या नाचतो अन्‍ दाणे गोळा करतो   तरणी पांढरे नि वृद्धा काळे केंस उपटी   नरशा जेवला घरीं, अन्‌ परशाची शिदोरी   शहाण्याला इशारा, नि मूर्खाला खेटराचा मारा   आई आई बाबा आले, आले तुला खेळवायला अन् मला लोळवायला   शेत करतां हारकली अन् सारा देतां टराकली   अंगाचि आग, लाहकी, लाही, होळी होणें   अंगाची होळी होणें   अन्   असल्या (असेल त्या) दिवशीं दिवाळी, नाही तेव्हां (नसेल त्या दिवशीं) शिमगा   आधी दिवाळी मग शिमगा   आहे-असेल ते दिवस दिवाळी, नाहीं-नसेल ते दिवस शिमगा   आहे ते दिवस ते दिवस दिवाळी नाही ते दिवस शिमगा   गुढयाचा पाडवा   गुढ्याचा पाडवा   गुढीचा पाडवा, नीट बोल गाढवा   चैत्र   चैत्र II.   देतां घेतां शिमगा   दिपवाळीचा पाडवा   धडं धडवा आणि अवसेचा पाडवा   धडप धाडवा, अवसेचा पाडवा   नावडीची (नावडतीची) आली पाळी, गांवाची झाली होळी   पाडवा   राजाला दिवाळी ठाउकच नाहीं, गुढीचा पाडवा आलाच नाहीं   लग्नाची पोळी आणि आयुष्याची होळी   शिमगा   होळी-होळी करणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP