Dictionaries | References

वायुपुराण

वायुपुराण;Vāyu-purāṇa  
Variations : वायु.; वयु.; Vāyu Purāṇa; Vāyu; Vāyu. P.; Vāyu P.; VāyuP.

  |  
अगस्त्य   अंगिरस्   अजमीढ   अत्रि   अथर्वन्   अधिसामकृष्ण   अनृहवत्   अम्बरीष   अयोज्य   अरिष्टनेमि   आकूति   आटविन्   आर्ष्टिषेण   इक्ष्वाकु   उर्व   उशनस्   ऋतंजय   ऋतुपर्ण   ऋथु   ऐशिज   और्व   ककुत्स्थ्य   कक्षीवत्   कुणि   कुणिबाहु   कृतंजय   केतुशृङ्ग   कुथुमि   कुनेत्रक   कुम्भकर्ण   कल्माषपाद   कुशध्वज   कुशरीर   कुशिक   कुशिकंधर   केशिनी   क्षेमक   क्षेमभूमि   कार्तवीर्य   कालनिर्णयकोश - युगगणनापद्धति   कोहल   कौशिल्य   खालीय   गद   गन्धर्व   गन्धर्वी   गयातीर्थ   गान्धर्व   गार्ग्य   गालव   गालवि   गोतमीपुत्र   गौतम कूष्मांड   गौरिक   चन्द्र   च्यवन भार्गव   चरिष्णु   चित्राक्ष   छगल   जनमेजय   जैमिनि   जयत्सेन   जयद्रथ   जयन्त   ज्यामघ   जह्रु   जाजलि   जातूकर्ण   तक्ष   तृणबिंदु   तृणबिन्दु   तपती   तपस्   त्रय्यारुण   त्रय्यारुणि   त्रसदस्यु   त्रिधामन्   त्रिभानु   तुष्टि   तुषित   तंसु   तुहुण्ड   ताडका   ताम्रायण   दक्षसावर्णि   दधिवाहन   दधीच   दर्वा   द्रविडा   देवकूट   देवयानी   दशार्ह   दृषद्वती   दुष्यंत   दारुक   दालकि   दिलीप   दिवोदास   दीर्घतमस्   धन्वन्तरि   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP