Dictionaries | References
D

Dharmasaṃgraha

Dharmasaṃgraha  
Variations : Dharmas.

  |  
धृतराष्ट्र   नैरृत   मैत्री   महापद्म   महाबल   महारौरव   वन्दना   विमला   प्रज्ञा   रूप   शिक्षा   अटट   अटत   अदत्तादान   अदीनगात्रता   अधिचित्तशिक्षा   अधिप्रज्ञाशिक्षा   अधिशीलशिक्षा   अनुत्तरपूजा   अनुत्पत्तिकधर्मक्षान्ति   अनपत्रपा   अनुपूर्वगात्रता   अनुपहतकर्णेन्द्रियता   अनिमित्त   अपप   अपरगोदानि   अपरवेदनीय   अपरुषकेशता   अपरिम्लानललाटता   अभुग्नकुक्षिता   अभिनीलनेत्रता   अमोह   अर्थचर्या   अरूपावचर   अर्बुद   अवक्रगमिता   अविरलदन्तता   अविषमपदता   अश्वरत्न   असंलुलितकेशता   आकाशानन्त्यायतन   आकिंचन्यायतन   आत्मधारणी   आनन्तर्य   आमिषदान   आयतपाणिलेखता   आवरण   इन्द्रियविकलता   ईशाधर   उत्तरपूजा   उत्सङ्गपादता   उत्साहगात्रता   उदान   उष्णनरक   उष्णीषशिरस्कता   ऊर्णालंकृतमुखता   ऊर्ध्वाग्र   ऊर्ध्वाग्ररोमता   ऋजुगात्रता   ऐणेयजङ्घता   ओषधीत्वर   क्षामकुक्षिता   खड्गरत्न   गुडाकेशता   गूढगुल्फता   गूढसिरता   गण्डव्यूह   गम्भीरकुक्षिता   गम्भीरनाभिता   गोपक्षनेत्रता   चक्ररत्न   चक्राङ्कितपाणिपादतलता   चाण्डिका   चारुगामिता   चित्रकेशता   चित्रपक्ष्मता   चित्राङ्गुलिता   चितान्तरांशता   जालाबद्धाङ्गुलिपाणिपादतलता   तङ्गनखता   तनुजिह्वता   तूलसदृशसुकुमारपाणिता   ताम्रनखता   तीक्ष्णदंष्ट्रता   देवी   द्वीप   दीर्घाङ्गुलिता   धूतगुण   ध्यान   ध्यानाहार   धातु   धारणी   नेमिंधर   न्यग्रोधपरिमण्डलता   नैर्याणिक   नैर्वाणिकमार्गावतरण   नैरात्म्य   नैवशाश्वतोनाशाश्वतश्च   नैवान्तवान्नानन्तवांश्च   नैषद्यिक   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP