Dictionaries | References
M

Mudrârâkshasa

Mudrârâkshasa ;Mudrārākṣasa  
Variations : Mu. ; Mu. ; Mudr.

  |  
अपि   अभिभू   आत्मन्   आत्मवत्   आयति   उदग्र   खलु   चन्द्रगुप्त   दण्ड   दर्शनीय   दंष्ट्रा   धामन्   नन्द   प्रति   प्रमथिन्   पर्वतेश्वर   प्रवीरक   रभस   वाच्   वाराह   विदारण   शार्ङ्ग   सैन्धव   स्मय   संहति   साध्य   गति   गर्भ   कृतक   कलुषित   गत   तीक्ष्ण   पक्ष   पटु   पर   प्रचार   प्रतिज्ञा   प्रतिष्ठा   पर्याय   प्रलय   प्रसन्न   परिश्रम   विज्ञापन   विश्रब्ध   शुश्रूषा   शोभा   सार्वभौम   अक्षत   अक्षि   अकाल   अखण्डित   अग्र   अग्रत   अङ्कुश   अङ्गम्   अङ्गुलि   अङ्गीकृ   अत्यन्त   अत्यर्थ   अतर्कित   अतिक्रान्त   अतिग   अतिपत्   अतिप्रसङ्ग   अतिभारिक   अतिवृत्   अतिशय   अतिश्व   अतिशी   अतिसृज्   अथ   अद्रव्यम्   अदस्   अध्यारूढ   अध्यास्   अधिक   अधिकृत   अधिकारवत्   अधिकारिन्   अनु   अनुकरणम्   अनुगत   अनुग्रह्   अन्तर   अन्तरा   अन्तरित   अनन्तर   अनुनय   अनपेत   अनपायिन्   अनुभू   अन्य   अन्यथा   अनुया   अनुरक्त   अनुराग   अनुरोध   अनुवच्   अन्वय   अन्वर्थ   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP